+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

„Podzielmy się kwiatami – wspólny ogród przy świetlicy wiejskiej”

Realizator:

Aktywne Miszkowice

Miejsce realizacji projektu:

Miszkowice

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 700 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców i zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół świetlicy wiejskiej w Miszkowicach. Poprzez realizację projektu mieszkańcy wsi zaangażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej i stworzenia miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu dla siebie ale również dla osób odwiedzających Miszkowice. Ważną kwestią było również rozpropagowanie idei proekologicznej postawy społecznej. Projekt polegał na tym aby stworzyć wspólny ogród przy świetlicy wiejskiej, w tym celu gruntownie uporządkowany został teren wokół budynku świetlicy, usunięto niebezpieczne elementy, zmodernizowano ścieżki i obsadzono plac roślinami. Przeprowadzono akcję „PODZIELMY SIĘ KWIATAMI” skierowaną do wszystkich mieszkańców w celu podzielenia się swoimi kwiatami i krzewami. Zamontowane zostały ławki, tablice do zabaw kreatywnych dla dzieci i dorosłych, stworzono również kącik rowerowy. W ramach projektu udało się zorganizować wykład na temat przyjaznej przyrody w Miszkowicach przeprowadzony przez przedstawiciela Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja z Legnicy. Dodatkowo aby rozpowszechniać edukację ekologiczną przeprowadzony został konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci w Szkole Podstawowej w Miszkowicach. Efektem tych wszystkich działań jest pięknie zagospodarowany teren przy świetlicy wiejskiej, a na mapie wsi powstało miejsce gdzie mieszkańcy i turyści mogą miło spędzić czas. Przeprowadzenie akcji proekologicznych (wykłady i konkurs) podniosły świadomość mieszkańców na temat wpływu naszego zachowania na otaczającą nas przyrodę, w jaki sposób możemy pomóc przyrodzie. Wartością dodaną tego projektu bez wątpienia jest odnowienie kontaktów sąsiedzkich, nawiązanie nowych kontaktów, odnowienie tych zapomnianych, wzajemne poznanie się i stworzenie atmosfery zaufania społecznego Korzyści jakie przyniósł projekt to przede wszystkim aktywizacja, integracja i współpraca mieszkańców Miszkowic. Mieszkańcy mieli okazję do lepszego poznania się, podzielenia się swoją wiedzą z zakresu m.in. ogrodnictwa. Zdecydowanie podniosła się estetyka terenu przy świetlicy, stał się on nowym miejscem publicznym do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu zmieniła trochę postrzeganie świetlicy wiejskiej jako zamarłego miejsca na mapie wsi, uatrakcyjniła turystycznie wieś (świetlica położona jest przy drodze prowadzącej do Jeziora Bukówka). A dzięki działaniom proekologicznym wzrosła świadomość mieszkańców w tym zakresie. Zakończenie tej inicjatywy z pewnością wzbogaciło życie kulturalne, towarzyskie na wsi i zmotywowało do dalszego działania, rozwoju i współpracy społeczności wiejskiej.