Kolorowy Zakątek w Czarnym Borze

„Kolorowy Zakątek przyjazny dla zapylaczy” to tytuł inicjatywy realizowany przez seniorów z Czarnego Boru. Celem działań był wzrost świadomości ekologicznej, podniesienie poziomu integracji oraz zwiększenie aktywności lokalnej społeczności. „Kolorowy Zakątek” seniorzy obsadzili nowymi roślinami, zamontowali tablice informacyjną wraz z domkiem dla zapylaczy. Na zakończenie przeprowadzonych działań zorganizowano uroczyste podsumowanie inicjatywy.

granica asos

„Relaks nad Srebrnikiem” w Jarkowicach

W niedzielę 24 września 2017 w Jarkowicach odbyło się spotkanie podsumowujące działania seniorów w terenie. Grupa seniorów postanowiła zagospodarować miejsce przy płynącym potoku Srebrnik. Prace rozpoczęto od uporządkowania i wyrównania terenu, następnie wykonano zejście do strumienia, zamontowano ławki i stoły. We wrześniu przystąpiono do wykonania nasadzeń krzewów, kwiatów, bylin i ziół wokół miejsca, który nazwano miejscem „Relaksu nad Srebrnikiem”. Gratulujemy stworzenia miejsca dla mieszkańców i życzymy wspaniałego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

granica asos