+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Działania seniorów – DOBRE PRAKTYKI

Projekty senioralne budują społeczeństwo obywatelskie. Działania na rzecz najbliższego otoczenia budują nie tylko nowe miejsca, ale i nowe relacje i energię. Jednym z takich działań na rzecz społeczności senioralnej był projekt „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a realizowany przez „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica” w roku 2019.

Z obserwacji naszego Stowarzyszenia, jak i opinii socjologów, edukacja senioralna poprzez praktyczne działanie jest najbardziej skuteczna w zmianie postaw na bardziej prospołeczne i obywatelskie. W ramach projekty „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” uczestnicy wzięli udział w szeregu warsztatów podnoszących ich umiejętności i wiedzę, jednak głównym działaniem i celem projektu było wykształcenie takich umiejętności miękkich jak samoorganizacja, budowanie zespołu, planowanie i realizacja zadań. Ten element projektu uważany jest za szczególnie istotny zarówno przez „Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica”, jak i autorów poszczególnych inicjatyw i ich uczestników.

Proces budowania społeczeństwa obywatelskiego został rozpoczęty poprzez projekty społeczne, edukacyjne i ekologiczne realizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jednak realizacja projektu „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” dała rezultaty w postaci dobrze zintegrowanych społeczności wiejsko-miejskich i pierwszych działań realizowanych wspólnie na rzecz miejsca zamieszkania. Dał seniorom umiejętności i kompetencje pozwalające na kontynuowanie działań po zakończeniu realizacji projektu.