+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Pszczeli zakątek

Realizator:

Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku

Miejsce realizacji projektu:

Golińsk

Koordynatorzy projektu:

Dorota Borkowska, Artur Wielgus, Arkadiusz Borkowski

Dotacja z Działaj Lokalnie:

6 000 zł

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

450,01 zł. , 7 540,00 zł.

Całkowita wartość projektu:

13 990,01

Opis zrealizowanego projektu:

W ramach projektu zaplanowano założenie kwietnej łąki o powierzchni 441 m2 w związku z czym głównym zadaniem było odchwaszczenie i wykarczowanie terenu. W działaniach tych pomogli wolontariusze oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki użyciu koparko-ładowarki powyrywane i usunięte zostały karpy korzeni po starych wierzbach, następnie teren odchwaszczono.

W celu wyrównania terenu z okolicznych budów pozyskana została świeża gleba, która została rozdysponowaliśmy w celu uzupełnienia ubytków. Lokalny rolnik ziemię przeorał a następnie zrekultywował. Najcięższą pracą okazało się jednak grabienie terenu oraz odkamienianie go. Dzięki licznej pomocy wolontariuszy wywieziono setki taczek z kamieniami. Na tak przygotowanym terenie zasiano nasiona kwietnej łąki. Ze względu na fakt, że łąka została zasiana w sierpniu skorzystano z pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, która kilkakrotnie podlewała łąkę w celu wykiełkowania nasion.

Otrzymane przez sołectwo Golińsk z Gminy Mieroszów drzewo zostało wykorzystane do budowy ogrodzenia na kwietną łąk. Zbudowany został także duży ławo-stół oraz drewniane ramy do zamówionych tablic informacyjnych nt. owadów pożytecznych oraz zalet kwietnej łąki. Tablice postawiono przy kwietnej łące. Jednym z głównych zadań projektu było stworzenie domków dla owadów pożytecznych. W tym celu zorganizowano warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podczas których miejscowy pszczelarz opowiedział o tym, jak ważne w przyrodzie są pszczoły oraz inne owady zapylające. Warsztaty okazały się bardzo interesującym wydarzeniem, podczas którego wszyscy i mali duzi mieszkańcy tworzyli z zapałem domki dla owadów, które stanęły na kwietnej łące. Końcowym etapem było obsadzenie terenu przed łąką roślinami miododajnymi. W tym celu zostały zakupione w szkółce rośliny i krzewy miododajne, które będą nie tylko ozdobą ale również pożytkiem dla owadów. Projekt został zakończony uroczystym otwarciem placu pn. „Pszczeli zakątek”.
Realizując ten projekt stworzone zostało w ten sposób ekologiczne miejsce, w którym można usiąść, odpocząć zapoznać się z zaletami kwietnej łąki oraz owadami pożytecznymi. To miejsce nie tylko edukacyjne ale także rekreacyjne, będące obecnie ładną wizytówką wsi. Integracja mieszkańców, wspólne działania nad rewitalizacją terenu zdecydowanie polepszyły wizerunek wsi, a także co najważniejsze jakość życia mieszkańców, którzy zaczęli aktywnie brać udział w działaniach i czuli że maja wpływ i zmieniają swoje otoczenie na lepsze.