+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Witaj w Lubominie – budowa witacza i zagospodarowanie terenu

Stowarzyszenie Olimpia Team

Tytuł Projektu:

Witaj w Lubominie – budowa witacza i zagospodarowanie terenu

Realizator:

Stowarzyszenie Olimpia Team

Miejsce realizacji projektu:

Lubomin

Koordynatorzy projektu:

Sandra Harasieńska, Jacek Mikołajczyk

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 300,00 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 059,96 zł., 2 820,00 zł.

Całkowita wartość projektu:

9 179,96 zł.

Opis zrealizowanego projektu:

Celem projektu była poprawa estetyki miejsca, które jest punktem wypadowym do głównej atrakcji turystycznej regionu – Trójgarbu, a tym samym zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej i zintegrowanie mieszkańców oraz zbudowanie poczucia dumy ze swojej miejscowości, która jest postrzegana już nie tylko jako rolnicza wieś, ale także jako miejscowość o walorach turystycznych.

Dzięki projektowi możliwa była integracja mieszkańców, poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia (zagospodarowania terenu), a także poprzez rekreację tj. świętowanie wspólnego dzieła podczas festynu podsumowującego projekt.

Prace budowlane związane z budową witacza, platformy pod wóz strażacki oraz zagospodarowaniem terenu oraz festyn wykonane zostały samodzielnie przez wolontariuszy (mieszkańców Lubomina oraz członków Stowarzyszenia OLIMPIA TEAM przy wsparciu Wójta Gminy Stare Bogaczowice, Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach, firmy Ramona Bukowska „U Mikołaja”.