+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Publikacje promujące region

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” wydało publikację promującą region w postaci mapy i przewodnika turystycznego.

Publikacje wydano w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Kwiat Lnu poprzez wydanie publikacji promujących region” złożonego do LGD Kwiat Lnu w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem operacji są „Działania promujące obszar turystyczny Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu poprzez wydanie map i przewodnika turystycznego”.

Mapa oraz Przewodnik obejmują 9 gmin obszaru działania LGD Kwiat Lnu, w tym opisy ponad 100 wybranych najciekawszych atrakcji turystycznych i kod QR.

Kod QR przenosi nas do wirtualnej mapy, na której poszczególne atrakcje oznaczone są numerami oraz kolorami.

 

Każdy kolor oznacza inny rodzaj atrakcji: obiekty sakralne oznaczone są kolorem fioletowym, cuda natury kolorem niebieskim, dla aktywnych zielonym oraz tropem historii brązowym.
Prawdziwa przygoda zaczyna się jednak po kliknięciu na wybraną atrakcję – aplikacja przenosi nas w wybrane miejsce.

O miejscu tym możemy nie tylko poczta i zobaczyć piękne zdjęcia ale również posłuchać, klikając strzałkę. Kolejne piktogramy przenoszą nas do mapy, samego obiektu czy poprowadzą do celu.

Zachęcamy do poznania naszego pięknego obszaru i jego historii korzystając z innowacyjnej i wieloaspektowej mapy interaktywnej oraz przewodnika.