Zakątek w Przedwojowie

Już listopad a seniorzy Przedwojowa wciąż wspominają wspólną pracę nad „Kwitnącym zakątkiem przy świetlicy wiejskiej” i jej efekt. Wszystko zaczęło się od pomysłu zagospodarowania placu przy świetlicy, seniorzy wspólnie zaplanowali rozmieszczenie nasadzeń, następnie przygotowali teren, zamontowali pojemniki, kompostownik, zamontowali ławeczki. Na zakończenie nastąpiło uroczyste otwarcie miejsca spotkań.

granica asos

Warsztaty cyfrowe

Ze względu na słabe umiejętności wykorzystywania komunikacji elektronicznej, seniorzy w wielu przypadkach wyłączeni są z dostępu do informacji. Stąd też od października seniorzy biorą udział w warsztatach cyfrowych. Podczas zajęć seniorzy nabywają m.in. takie kompetencje jak: prowadzenie korespondencji elektronicznej, opracowanie prezentacji Power Point, tworzenie informacji elektronicznej.

granica asos