Plany rozwoju Rady Seniorów w Mieroszowie

Na terenie gmin objętych projektem funkcjonuje jedna Rada Seniorów powołana w gminie Mieroszów w 2015 roku. Rada działa ale napotyka na podobne problemy jak inne „młode” Rady na Dolnym Śląsku takie jak: niejasne określenie kompetencji Rady, brak długofalowego planowania aktywności Rady, nieumiejętność formułowania stanowisk i opinii względem lokalnej polityki publicznej dotyczącej seniorów. Stąd też w ramach projektu ASOS 2014-2020 w październiku przeprowadzono dwa warsztaty, dzięki którym wzmocniono kompetencje Mieroszowskiej Rady Seniorów – w efekcie wypracowano plan rozwoju wobec potrzeb środowiska senioralnego w gminie Mieroszów – pobierz

1

granica asos

Spotkanie przy ognisku

Seniorzy z Sędzisławia zakończyli realizację inicjatywy wspólnym ogniskiem. A wszystko zaczęło się od problemu: brak miejsca do integracji na terenie miejscowości. Seniorzy wystąpili do gminy jako właściciela terenu o zgodę na stworzenie miejsca na ognisko wraz z ustawieniem ławek. Następnie przystąpili do prac: wysypali teren gryzem, zamontowali 8 ławek i kosz na śmieci a wokół nasadzili kwiaty i krzewy. Na zakończenie odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

granica asos

Świetlica pod Bocianką

Seniorzy z Unisławia Śląskiego postanowili zadbać o miejsce, w którym się spotykają i własnymi rękoma wykonali szereg prac poprawiających wizerunek świetlicy. Seniorzy zapoczątkowali działania a już po pierwszych dniach do prac przyłączyli się mieszkańcy, co wpłynęło na integrację międzypokoleniową. Poza pracami remontowymi poprawiającymi stan elewacji świetlicy zakupiono ławkę i wykonano nasadzenia roślin.

granica asos

Seniorzy pod św. Florianem

19 października 2017 pod św. Florianem podsumowano projekt seniorów z Lubawki. Pod malowniczą Świętą Górą powstało zaciszne miejsce, które służy jako miejsce spotkań integrując zarówno seniorów jak i społeczność lokalną. W projekcie zakupiono urządzenia małej architektury (ławki, stoły) oraz wspólnymi siłami stworzono skwer kwiatowy. Wsparcie finansowe ze Stowarzyszenia Granica było początkiem, podczas prac seniorzy zostali również wsparci przez sponsorów – stąd taki efekt. Gratulujemy dokonania pierwszej inicjatywy w terenie i życzymy dalszych sukcesów.

1
granica asos