Zakątek w Przedwojowie

Już listopad a seniorzy Przedwojowa wciąż wspominają wspólną pracę nad „Kwitnącym zakątkiem przy świetlicy wiejskiej” i jej efekt. Wszystko zaczęło się od pomysłu zagospodarowania placu przy świetlicy, seniorzy wspólnie zaplanowali rozmieszczenie nasadzeń, następnie przygotowali teren, zamontowali pojemniki, kompostownik, zamontowali ławeczki. Na zakończenie nastąpiło uroczyste otwarcie miejsca spotkań.

granica asos

Warsztaty cyfrowe

Ze względu na słabe umiejętności wykorzystywania komunikacji elektronicznej, seniorzy w wielu przypadkach wyłączeni są z dostępu do informacji. Stąd też od października seniorzy biorą udział w warsztatach cyfrowych. Podczas zajęć seniorzy nabywają m.in. takie kompetencje jak: prowadzenie korespondencji elektronicznej, opracowanie prezentacji Power Point, tworzenie informacji elektronicznej.

granica asos

Plany rozwoju Rady Seniorów w Mieroszowie

Na terenie gmin objętych projektem funkcjonuje jedna Rada Seniorów powołana w gminie Mieroszów w 2015 roku. Rada działa ale napotyka na podobne problemy jak inne „młode” Rady na Dolnym Śląsku takie jak: niejasne określenie kompetencji Rady, brak długofalowego planowania aktywności Rady, nieumiejętność formułowania stanowisk i opinii względem lokalnej polityki publicznej dotyczącej seniorów. Stąd też w ramach projektu ASOS 2014-2020 w październiku przeprowadzono dwa warsztaty, dzięki którym wzmocniono kompetencje Mieroszowskiej Rady Seniorów – w efekcie wypracowano plan rozwoju wobec potrzeb środowiska senioralnego w gminie Mieroszów – pobierz

1

granica asos