Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem

konie 014Tytuł projektu : „ Przygoda w siodle II”

Wartość dofinansowania:  4 500,00 zł

Wartość całkowita : 7 685,49 zł

Czas realizacji:  01.06.2013 -30.09.2013

Cel:

– integracja rodzin i grup społecznych oraz wspieranie i zacieśnianie więzi społecznych

– nabywanie fachowej wiedzy umiejętności jeździeckich i poznaniu szlaków konnych na terenie gminy

Continue reading

Stowarzyszenie Seniorów „ Atrakcyjni”

Stowarzyszenie Seniorów  „ Atrakcyjni”

Tytuł projektu : „ Bądźmy Aktywni”

Wartość dofinansowania:  3 000,00 zł

Wartość całkowita : 4 635,01 zł

Czas realizacji: 01.10.2013- 31.12.2013

Cel:

– poprawa ogólnej  sprawności fizycznej wśród grupy docelowej, a także zwiększenie wiedzy prozdrowotnej

Continue reading

Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Marciszów

Ludowy  Klub Sportowy „Bóbr” Marciszów

LKS 02Tytuł projektu :”Integracja i wychowanie młodzieży przez piłkę nożną”

Wartość dofinansowania:  3000,00 zł

Wartość całkowita : 6 703,60 zł

Czas realizacji: 01.06.2013- 15.11.2013

Cel:

– integracja społeczności wiejskiej  poprzez sport , w szczególności poprzez piłkę nożną

Continue reading