Konferencja podsumowująca

dzialajlokalnie_logotypy_ostW sobotę 06.11.2010 r. w chełmskim domu kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej”. Był on realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GRANICA”, a dofinansowany ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Konferencja rozpoczęła się od podsumowania i omówienia poszczególnych etapów projektu – renowacji istniejącego szlaku konnego i wytyczenia nowego odcinka, szkolenia kwaterodawców oraz warsztatów prowadzonych w szkołach, których celem było napisanie nietypowych przewodników turystycznych, czyli questów.

Na konferencję zaproszone zostały osoby zainteresowane rozwojem turystyki na terenie powiatu, młodzieży, która uczestniczyła w warsztatach, a specjalnie z  Warszawy przyjechały pani Katarzyna  Trzos i Dorota Stronkowska – pracownice Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obie panie nie tylko uczestniczyły w spotkaniu, ale również osobiście sprawdziły, w jaki sposób przebiega szlak konny, przejeżdżając wierzchem jeden z jego odcinków. Continue reading

Ostanie poprawki w tekście, kropka nad i.

dzialajlokalnie_logotypy_ostOstatnie warsztaty pt.: „Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej” odbyły się w marciszowskiej i krzeszowskiej szkole. Młodzi ludzie podczas ostatnich zajęć poprawiali teksty, dopisywali, zmieniali i uzupełniali o nowe, czasem zaskakujące tytuły. Podczas trzech poprzednich zajęć powstawały nietypowe przewodniki po wsiach, młodzież wybierała teren, po którym chciałaby poprowadzić turystów i układała rymy. Na ostatnim spotkaniu był czas na poprawki i ułożenie hasła. Continue reading

Modernizacja szlaku konnego

LOGO_LOKALNE_PARTNERSTWA_PAFW_RGBNa terenie powiatu kamiennogórskiego od września trwają prace nad renowacją i modernizacją istniejącego szlaku konnego. Dokonywane są niewielkie uzasadnione zmiany przebiegu, odnawiane są miejsca postojowe, oraz przemalowywany jest kolor, którym dotychczas oznaczany był szlak. Pomarańczowy zostaje zamieniony na zielony, ponieważ zgodnie z nowymi przepisami PTTK lokalne szlaki mają być oznaczane właśnie tym kolorem. Prowadzone są również prace nad wytyczeniem nowego odcinka szlaku konnego, który ma być poprowadzony z Czarnowa przez Przełęcz Kowarską, Continue reading

„Działaj Lokalnie” – już niedługo wyniki

dzialajlokalnie_logotypy_ost

Celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego. Poprzez dotacje przyznawane w otwartych konkursach grantowych oferowana jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Każda społeczność wybiera własną metodę osiągania swoich celów.