KAMPANIA INFORMACYJNA

2017.09.01logo_lgd_kwiat_lnu_niebieskie

W ramach kampanii informacyjnej chcemy przybliżyć Państwu czym jest program LEADER realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jednym z realizowanych działań jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej.

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

 • Partnerstwo,
 • Samodzielne zarządzanie na poziomie lokalnym,
 • Innowacyjność,
 • Sieciowanie i współpraca,
 • Terytorialność,
 • Oddolność inicjatywy,
 • Integralność podejścia.

LEADER to coś więcej niż kolejny program dotujący projekty, to również swoista filozofia i duch. W programie LEADER nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą społeczność lokalną.

CO ROBIMY? – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – działanie Leader.
JAKIE DZIAŁANIA WSPIERAMY – udzielamy wsparcia finansowego na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022.
KOMU I JAK POMAGAMY – wsparcie finansowe mogą uzyskać między innymi: osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
GDZIE DZIAŁAMY – swoim działaniem obejmujemy obszar 8 gmin: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Szczawno – Zdrój i Boguszów – Gorce.

Zatem każdy mieszkaniec Lokalnej Grupy Działania ma szansę skorzystać z programu.

Konkursy są ogłaszane na stronie internetowej www.kwiatlnu.eu w aktualnościach oraz zakładkach:

 • konkursy otwarte,
 • projekty grantowe,
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie przedsiębiorczości.

Jednocześnie Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu planuje w tym roku następujące nabory:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór II połowa 2018 roku,
 2. Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu koniec 2018 roku, nabór początek 2019 roku,
 3. Projekty grantowe ( działania rozwijające potencjał społeczności ) – nabór II połowa 2018 roku.

2018.03.07_w partnerstwie siła+gminy

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.