+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

NOWEFIO 2024

14 czerwca 2024 roku Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” w ramach konkursu NOWEFIO podpisało Umowę na realizację zadania publicznego pn. „Rady Seniorów – wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów w rejonie wałbrzysko-kamiennogórskim”. 

Partnerem projektu jest Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie powołania dwóch Rad Seniorów w gminach Szczawno – Zdrój i Kamienna Góra oraz wymiana doświadczenia z Radami, które funkcjonują w rejonie wałbrzysko-kamiennogórskim tj. w Lubawce i Mieroszowie.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost znaczenia i wpływu tych środowisk na politykę senioralną w dwóch gminach Dolnego Śląska.

Dodatkowo projekt wpłynie na wzrost kompetencji obywatelskich i społecznych 70 seniorów biorących udział w projekcie oraz zaangażowanie środowiska seniorów do procesu powoływania Rad Seniorów, wpływ seniorów na decyzje samorządów dotyczące osób 60+, wymiana doświadczeń pomiędzy grupami inicjującymi powołanie Rad.

Projekt realizowany jest w priorytecie 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym, ponieważ poprzez powołanie Rad Seniorów wspierany jest dialog obywatelski, procesy konsultacji oraz tworzone jest forum debaty publicznej o sprawach seniorów. Projekt wpłynie na kierunki polityk senioralnych w nie tylko w gminach w których zostaną powołane Rady Seniorów, ale również w gminach w których już funkcjonują zawiązane Rady tj. Lubawce i Mieroszowie. Projekt wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia Stowarzyszenia z aktywizacji seniorów i jest komplementarny z wcześniejszymi działaniami kierowanymi do tej grupy.


WARSZTATY INICJUJĄCE PROJEKT

 

24 czerwca 2024 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” wraz z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” przeprowadziło dwa warsztaty mające na celu zorganizowanie środowisk senioralnych wokół projektu pn. „Rady Seniorów – wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów  w regionie wałbrzysko-kamiennogórskim” oraz zaangażowanie ich do udziału w procesie powoływania Rad seniorów. Warsztaty przeprowadzono w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój – w Miejskiej Bibliotece Publicznej Zdrojoteka w Szczawnie-Zdroju oraz w Krzeszowie, w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra.

Rady seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. Obecnie  w kraju jest zarejestrowanych około 350 Rad Seniorów na 2477 gminy,  16 Wojewódzkich Rad Seniorów,  powiatowych około 50.

Na Dolnym Śląsku powołano 37 Rad w dużych miastach i w mniejszych gminach – przykładem jest Rada Seniorów Gminy Mieroszów, Wińsko, Niechlów, Żmigród, Podgórzyn, Mysłakowice, Lubawka, Kamienna Góra, Jawor, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Polkowice, Lubin, Kąty Wrocławskie oraz 3 powiatowe Rady seniorów – wrocławska, wołowska, jeleniogórska.