„Działaj Lokalnie” – już niedługo wyniki

dzialajlokalnie_logotypy_ost

Celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego. Poprzez dotacje przyznawane w otwartych konkursach grantowych oferowana jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Każda społeczność wybiera własną metodę osiągania swoich celów.

Towarzystwo Rozwoju Sokołowska pt. „Ocalić od zapomnienia. Stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku”

TRSCelem projektu była integracja mieszkańców gminy wokół dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku oraz organizacja lekcji historii w oparciu o utworzoną ścieżkę. Aktywizacja polegała na przygotowaniu opisów poszczególnych punktów ścieżki, zawieszaniu tablic informacyjnych, edukację dzieci i młodzieży dotyczącą lokalnej historii (podczas konkursu), popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych. Ze środków LOG sfinansowano wykonanie tablic, dzięki którym możliwe zostało oznakowanie ścieżki dydaktycznej.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy gminy Mieroszów

– turyści, rodziny pacjentów

Osiągnięte rezultaty:

– integracja mieszkańców

– pobudzenie lokalnego patriotyzmu

– miejscowość zyskała na atrakcyjności dla mieszkańców i turystów

– nowe możliwości spędzania wolnego czasu

Stowarzyszenie „Szczepanowski Grzbiet” pt. „Kulturalne klimaty Szczepanowa”

Szczepanowski grzbietProjekt polegał na cyklu warsztatów plastycznych i muzycznych a także na spotkaniach tematycznych, które zostały sfinansowane przez LOG. Odbyły się warsztaty wikliniarskie, uczestnicy wyplatali bransoletki, koszyki i podstawki pod garnki. Jedne z warsztatów odbyły się przy ognisku, część uczestników zajmowała się tworzeniem ceramiki pozostali brali udział w zajęciach muzycznych. Ogłoszono konkurs na piosenkę o Szczepanowie, wszystkie pomysły umieszczono w „śpiewniku szczepanowskim”. Podczas Biesiady śpiewano piosenki bawiono się przy ognisku, uczestnikami byli mieszkańcy wsi, zaproszeni goście oraz kwaterodawcy przebywający w gospodarstwach agroturystycznych.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy Szczepanowa

– goście zaproszeni przez mieszkańców wsi

Osiągnięte rezultaty:

– rozwijanie własnych zainteresowań kulturalnych

– integracja mieszkańców

– nowe formy spędzania wolnego czasu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czarnów, Pisarzowic i Rędzin „Dolina Żywicy” pt. „Baw się razem z nami – cykl imprez podnoszących aktywność mieszkańców Stowarzyszenia” Dolna Żywicy”

Dolina ZywicyW okresie od czerwca do sierpnia zorganizowano imprezy tj. Dzień dziecka, Dzień ojca i Dzień sportu podnoszące aktywność lokalnej społeczności. Celem imprez było: popularyzacja spotkań rekreacyjno-rodzinnych i sportowych, propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej i dbałość o harmonijny rozwój. Projekt skierowany został zarówno do dzieci, młodzieży, ale również dorosłych. Za środki pochodzące z LOG wykorzystane podczas spotkań z mieszkańcami wsi i okolic zakupiono m.in. akcesoria sportowe i gry, nagrody dla uczestników licznych konkursów, artykuły spożywcze, krzesełka plastikowe, pawilony, dmuchany zamek dla dzieci itp. Każdy z uczestników zabaw otrzymały drobne poczęstunki.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy wsi Pisarzowic, Rędzin i Czarnowa

– dzieci, młodzież, dorośli

Osiągnięte rezultaty:

– integracja mieszkańców

– nowe formy spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, atrakcyjny i ciekawy