Stowarzyszenie Dolina Zadrny pt. „Zielona Przystań – razem z naturą”

Dolina ZadrnyGłównym celem projektu było stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy Lubawka. Odbyło się pięć cyklów zajęć, na których uczestnicy poznawali przyrodę regionu, poznali najciekawsze przykłady tradycyjnej gminnej architektury, przeprowadzono zajęcia plastyczne w tym warsztaty z gliną i wikliną. W pobliżu tamy zbiornika wodnego zagospodarowano teren zwany „Zieloną Przystanią”, ustawiono ławki i kosze na śmieci, uporządkowano teren, który obsadzono kwiatami i krzewami. Po zagospodarowaniu „Zielonej Przystani” odbyło się ognisko z zabawami i konkursami.  Przystań służy również, jako miejsce odpoczynku dla turystów odwiedzających zbiornik Bukówka.

Główni beneficjenci projektu:

– uczniowie szkół z terenu gminy Lubawka

– mieszkańcy wsi Bukówka

– osoby odwiedzające zbiornik Bukówka

Osiągnięte rezultaty:

– Ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu i zwiększenie świadomości uczniów szkół na temat przyrody, architektury regionu

– rozwijanie zdolności plastycznych

– poprawa atrakcyjności wsi poprzez rozwój infrastruktury w postaci miejsca odpoczynku i spotkań „Przystań Bukówka”

– wymiana doświadczeń i integracja mieszkańców gminy Lubawka

Mieroszowskie Centrum Kultury pt. „Fotografia – od amatora do zawodowca”

OLYMPUS DIGITAL CAMERACelem projektu było nabycie wiedzy z zakresu fotografii cyfrowej a tym samym rozwój osobisty w kierunku własnych zainteresowań. W ramach projektu realizowane były warsztaty prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych oraz wyjazdy plenerowe (dotacja z LOG). Udział w warsztatach oprócz praktycznej wiedzy dał uczestnikom możliwość wspólnych dyskusji i wymiany doświadczeń. Projekt zakończył wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy gminy Mieroszów w różnym wieku

Osiągnięte rezultaty:

– rozwój osobisty podczas warsztatów

– atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu

MGOK Lubawka pt. „Do czego potrzebny nam aparat” ?

MGOKProjekt posłużył reaktywacji amatorskiej sekcji fotograficznej, dzięki której przyczynia się do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań kulturalnych, organizacji wystaw, plenerów i warsztatów fotograficznych. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów fotograficznych. Punktem kulminacyjnym była wystawa połączona z konkursem najlepszych prac uczestników. Dotacja z LOG została skierowana na: honorarium prowadzącego warsztaty fotografii, materiały do przygotowania wystawy oraz zakup nagród za najlepsze prace.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy gminy Lubawka

– osoby zwiedzające wystawę fotograficzną

Osiągnięte rezultaty:

– rozwój osobisty podczas warsztatów

– atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu

– wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Gminne Zrzeszenie LSRW czasie wakacji zorganizowano rozgrywki sportowe „Letnia Olimpiada” o charakterze integracyjnym dla dzieci i dorosłych. Za środki pozyskane z LOG zakupiono sprzęt sportowy tj. piłki nożne i do siatki, rakiety do badmintona, stół do tenisa, małe bramki itp., dzięki czemu odbyły się następujące konkurencje: mecz piłki nożnej, rzut do celu byle, czym, przeciąganie liny, sztafeta, pląsy i zabawy dla dzieci, rzut dyskiem, mecz koszykówki, turniej tenisa stołowego, tor przeszkód. Każdy uczestnik za uczestnictwo w zmaganiach sportowych otrzymał słodką nagrodę przygotowaną przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po zakończonych konkurencjach odbył się grill oraz zabawa przy muzyce mechanicznej. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przy organizacji przyszłorocznej Letniej Olimpiady.

Główni beneficjenci projektu:

– społeczność wsi Czadrowa

– dzieci i młodzież zaproszona z świetlic z gminy Kamienna Góra

Osiągnięte rezultaty:

– dostępne są nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu

– integracja mieszkańców

Działaj Lokalnie 2009

Stowarzyszenie Granica, jako Lokalna Organizacja Grantowa z Lubawki po raz czwarty ogłosiła Konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół dobra wspólnego

 W Konkursie VI edycji Działaj Lokalnie komisja przyznała granty na realizację 11 projektów inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zasięg konkursu to teren 4 gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów i Mieroszów.

 Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 32 000, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów i Mieroszów oraz sponsorów BS Kamienna Góra. dl2009

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Uczniowski Klub Sportowy „SOKOŁOWSKO” – „Zjednoczenie wokół sportu”

 Celem projektu była integracja mieszkańców Sokołowska w różnym wieku wokół sportu, która przyczyniła się m.in. do utworzenia bezpiecznego boiska do siatkówki (dotacja LOG skierowana została głównie na to działanie), a następnie organizacji cyklicznych imprez sportowych. Dzięki zaangażowaniu różnych osób powstało miejsce spotkań umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu oraz nowa tradycja organizacji spotkań na zakończenie wakacji pod hasłem: „Zjednoczeni wokół sportu”. W ramach projektu zostały zorganizowane amatorskie zawody rowerowe oraz turniej piłki siatkowej.

Stowarzyszenie „Szczepanowski Grzbiet”„Nasz Szczepanów – działajmy razem”

 Szczepanowski GrzbietProjekt stworzony został dla poprawy stosunków międzysąsiedzkich, przywrócenia integracji mieszkańców we wspólnych działaniach. Odbyły się warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, powstałe przy tym prace plastyczne, dekoracje i wyroby rękodzielnicze, materiały do „Kroniki Szczepanowskiej” i ulotki o Szczepanowie, projekty ścieżek przyrodniczych, zostały wykorzystane podczas „II Dożynek Zielnych – Szczepanów 2009” (sfinansowane przez LOG). Goście brali udział w konkursach, loterii fantowej, podziwiali dekoracje, były tańce, wspólna zabawa, o czym świadczą wpisy na stronie „Księga gości” w Kronice szczepanowskiej.

Ludowy Klub Sportowy „BÓBR” Marciszów„Wspólnie plac zrobimy i sołectwo uaktywnimy”

 Poprzez realizację projektu rezultatem jest mini centrum sportowo-rekreacyjne. Za grant przekazany przez LOG sfinansowano: zakup żwiru, obrzeża trawnikowe, krzewy, zaprawę betonową, siatkę do gry, piłki siatkowe, konsumpcje oraz nagrody. Zagospodarowany teren posłużył na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na którym przeprowadzono gry, zabawy oraz turniej sportowy – uczestnicy otrzymali nagrody za udział w zmaganiach oraz poczęstunek.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Ziemi Lubawskiej „Krucza Dolina” – „Ścieżki odzyskanych”

 Celem projektu było przeprowadzenie cyklu wywiadów i rozmów z wybranymi seniorami z gminy Lubawka w celu stworzenia multimedialnego zapisu ich wspomnień z pierwszych lat na „ziemiach odzyskanych”. Młodzież uczestnicząca w zadaniu brała udział: w warsztatach utrwalających wiedzę z zakresu historii Polski i regionu oraz szkoleniu z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji i dyskusji (sfinansowane przez LOG). Efektem tych działań było powstanie filmów krótkometrażowych, które zostały zaprezentowane młodzieży z Gimnazjum w Chełmsku Śl. w ramach lekcji historii. W Domu Kultury w Lubawce odbyły się pokazy filmów połączone ze spotkaniem uczestników projektu z rozmówcami, ich rodzinami, młodzieżą oraz przedstawicielami Klubu Seniora. Ponadto z dotacji LOG pokryto koszty materiałów biurowych, przygotowania filmów na płytach DVD oraz umieszczenia ich w internecie.

 Mieroszowskie Centrum Kultury – „Folklor i tradycje – dziecięcy zespół tańca ludowego”

 Opis projektu: Przeprowadzone działania miały na celu popularyzację tańca ludowego wśród mieszkańców gminy Mieroszów, integracje dzieci i młodzieży z różnych środowisk i grup społecznych, promowanie kultury i folkloru. Dzięki czemu powstał dziecięcy amatorski zespół pieśni i tańca. Zajęcia prowadzone były przez instruktora dwa razy w tygodniu, zorganizowano wyjazdowe warsztaty taneczne oraz przeprowadzono renowacje strojów (dotacja z LOG). Zespół zaprezentował swoje umiejętności w okresie letnim i jesiennym na różnych imprezach nie tylko na terenie gminy Mieroszów.

Fundacja Ostoja„Wokół naszej szkoły”

 Szkola w Ptaszkowie - Wokol naszej szkolyCelem projektu było upowszechnienie aktywności społecznej wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Przeprowadzono szereg działań tj. ognisko integracyjne, kampania informacyjna w szkole w Ptaszkowie pod hasłem „Pełnosprawni niepełnosprawni”, cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych, konkurs czytelniczo-recytatorski (dotacja LOG). Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia świadomości w zakresie korzyści płynących z zaangażowania w życie społeczeństwa lokalnego, co owocuje nowymi pomysłami i wypracowaniem propozycji na kontynuacje pracy wychowawczej, integracyjnej i edukacyjnej.

Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra – „Odkryj w sobie artystę, czyli wielka sztuka w małej miejscowości”

 Projekt przyczynił się do popularyzacji wśród mieszkańców wsi gminy Kamienna Góra malarstwa i sztuki. W lipcu i sierpniu odbyły się: spotkania warsztatowe, tematyczne plenery malarskie. W ramach LOG sfinansowano zestawy farb, pędzli, sztalugi malarskie oraz poczęstunek dla uczestników. W domu Kultury w Krzeszowie odbył się wernisaż wszystkich powstałych prac malarskich. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem samych autorów ich rodzin, władz samorządowych, mediów oraz mieszkańców. Wybrane prace zostały uwiecznione w kalendarzu 2010 roku wydanym przez gminę Kamienna Góra.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej „Brama Czadrowska” – „Poznajemy się lepiej”

 Projekt miał na celu zaangażować lokalną społeczność do współpracy poprzez odtwarzanie tradycji, poznawanie grup mniejszościowych, poznawanie problemów osób niepełnosprawnych, młodzieży oraz mieszkańców wsi. W maju odbyło się spotkanie z osobami niepełnosprawnymi oraz młodzieżowym zespołem romskim, przeprowadzono konkursy zręcznościowe, plastyczne, recytatorskie (zespół muzyczny opłacono z dotacji LOG). W czerwcu zorganizowano Dzień Dziecka, ochotnicy brali udział w konkurencjach sportowych. W lipcu mieszkańcy wsi spotkali się z osobami niepełnosprawnymi, przy ognisku śpiewano piosenki biesiadne, smażono kiełbaski oraz zbierano kwiaty i zboża z pól, z których powstał wieniec dożynkowy. Święto Ziemniaka poprzedzało zbieranie ziemniaków, które pieczono w ogrodzie przy świetlicy, ławki które zakupiono z LOG będą służyć mieszkańcom przez wiele lat.

Fundacja Ostoja – „Cudze chwalicie swego nie znacie, więc zobaczcie co posiadacie”

 Głównym celem projektu było promowanie Raszowa jako atrakcji turystycznej, miejsca do wypoczynku, zabawy, nauki oraz obcowania z naturą i historią. Do projektu zaangażowano mieszkańców Raszowa, firmy, sołtysa i radę parafialną.. Zorganizowano ścieżki edukacyjne po wsi, turyści odwiedzali okoliczne gospodarstwa kończąc wizytą w starym kościele, a także warsztaty teatralne i muzyczne dla dzieci (dotacja LOG). Dzięki mieszkańcom została zredagowana i wydana ulotka oraz kartka reklamowa miejscowości. W ramach projektu wsparto finansowo również Dzień Dziecka i dożynki sfinansowano również nagrody dla dzieci oraz drobny poczęstunek.

 Lubawskie Towarzystwo Tenisowe – „Wakacje zdrowo – na sportowo”

Amatorzy tenisa ziemnego zrzeszeni w LTT kontynuowali program rozpoczęty w 2008 roku. Celem projektu było wyjście z inicjatywą promowania form aktywnego wypoczynku. Dla dzieci i młodzieży pozostającej mieście w okresie wakacji zorganizowano nieodpłatnie naukę gry w tenisa ziemnego. Dzięki dotacji LOG został opłacony instruktor gry oraz zakupiono sprzęt sportowy. Lokalni wieloletni amatorzy tenisa ziemnego, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami projektu.

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy – „Turystyka wspólnym kluczem do sukcesu”

SONY DSC Głównym celem projektu było zaktywizowanie gospodarzy obiektów świadczących usługi turystyczne do podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu. W czerwcu odbył się pierwszy blok tematyczny sfinansowane z LOG: szkolenia z obsługi ruchu turystycznego i promocji oraz warsztaty z promocji i marketingu. Efektem końcowym było opracowanie planu działań promocyjnych grupy nieformalnej Porta Lubavia. Na kolejnych spotkaniach zawiązało się Stowarzyszenie turystyczno-kulturalne Porta Lubavia. Ostatnie zajęcia dotyczyły obsługi ruchu turystycznego, form prawnych funkcjonowania obiektu, standardów WBN. W celu przedłożenia teorii na praktykę uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym (dotacja LOG) po wzorcowych gospodarstwach agroturystycznych, gdzie poznali ofertę poszczególnych domów, stosowane metody promocji, które mogą wykorzystać także u siebie w gospodarstwach.