Towarzystwo Rozwoju Sokołowska pt. „Ocalić od zapomnienia. Stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku”

TRSCelem projektu była integracja mieszkańców gminy wokół dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku oraz organizacja lekcji historii w oparciu o utworzoną ścieżkę. Aktywizacja polegała na przygotowaniu opisów poszczególnych punktów ścieżki, zawieszaniu tablic informacyjnych, edukację dzieci i młodzieży dotyczącą lokalnej historii (podczas konkursu), popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych. Ze środków LOG sfinansowano wykonanie tablic, dzięki którym możliwe zostało oznakowanie ścieżki dydaktycznej.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy gminy Mieroszów

– turyści, rodziny pacjentów

Osiągnięte rezultaty:

– integracja mieszkańców

– pobudzenie lokalnego patriotyzmu

– miejscowość zyskała na atrakcyjności dla mieszkańców i turystów

– nowe możliwości spędzania wolnego czasu

Stowarzyszenie „Szczepanowski Grzbiet” pt. „Kulturalne klimaty Szczepanowa”

Szczepanowski grzbietProjekt polegał na cyklu warsztatów plastycznych i muzycznych a także na spotkaniach tematycznych, które zostały sfinansowane przez LOG. Odbyły się warsztaty wikliniarskie, uczestnicy wyplatali bransoletki, koszyki i podstawki pod garnki. Jedne z warsztatów odbyły się przy ognisku, część uczestników zajmowała się tworzeniem ceramiki pozostali brali udział w zajęciach muzycznych. Ogłoszono konkurs na piosenkę o Szczepanowie, wszystkie pomysły umieszczono w „śpiewniku szczepanowskim”. Podczas Biesiady śpiewano piosenki bawiono się przy ognisku, uczestnikami byli mieszkańcy wsi, zaproszeni goście oraz kwaterodawcy przebywający w gospodarstwach agroturystycznych.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy Szczepanowa

– goście zaproszeni przez mieszkańców wsi

Osiągnięte rezultaty:

– rozwijanie własnych zainteresowań kulturalnych

– integracja mieszkańców

– nowe formy spędzania wolnego czasu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czarnów, Pisarzowic i Rędzin „Dolina Żywicy” pt. „Baw się razem z nami – cykl imprez podnoszących aktywność mieszkańców Stowarzyszenia” Dolna Żywicy”

Dolina ZywicyW okresie od czerwca do sierpnia zorganizowano imprezy tj. Dzień dziecka, Dzień ojca i Dzień sportu podnoszące aktywność lokalnej społeczności. Celem imprez było: popularyzacja spotkań rekreacyjno-rodzinnych i sportowych, propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej i dbałość o harmonijny rozwój. Projekt skierowany został zarówno do dzieci, młodzieży, ale również dorosłych. Za środki pochodzące z LOG wykorzystane podczas spotkań z mieszkańcami wsi i okolic zakupiono m.in. akcesoria sportowe i gry, nagrody dla uczestników licznych konkursów, artykuły spożywcze, krzesełka plastikowe, pawilony, dmuchany zamek dla dzieci itp. Każdy z uczestników zabaw otrzymały drobne poczęstunki.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy wsi Pisarzowic, Rędzin i Czarnowa

– dzieci, młodzież, dorośli

Osiągnięte rezultaty:

– integracja mieszkańców

– nowe formy spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, atrakcyjny i ciekawy

Stowarzyszenie Dolina Zadrny pt. „Zielona Przystań – razem z naturą”

Dolina ZadrnyGłównym celem projektu było stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy Lubawka. Odbyło się pięć cyklów zajęć, na których uczestnicy poznawali przyrodę regionu, poznali najciekawsze przykłady tradycyjnej gminnej architektury, przeprowadzono zajęcia plastyczne w tym warsztaty z gliną i wikliną. W pobliżu tamy zbiornika wodnego zagospodarowano teren zwany „Zieloną Przystanią”, ustawiono ławki i kosze na śmieci, uporządkowano teren, który obsadzono kwiatami i krzewami. Po zagospodarowaniu „Zielonej Przystani” odbyło się ognisko z zabawami i konkursami.  Przystań służy również, jako miejsce odpoczynku dla turystów odwiedzających zbiornik Bukówka.

Główni beneficjenci projektu:

– uczniowie szkół z terenu gminy Lubawka

– mieszkańcy wsi Bukówka

– osoby odwiedzające zbiornik Bukówka

Osiągnięte rezultaty:

– Ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu i zwiększenie świadomości uczniów szkół na temat przyrody, architektury regionu

– rozwijanie zdolności plastycznych

– poprawa atrakcyjności wsi poprzez rozwój infrastruktury w postaci miejsca odpoczynku i spotkań „Przystań Bukówka”

– wymiana doświadczeń i integracja mieszkańców gminy Lubawka

Mieroszowskie Centrum Kultury pt. „Fotografia – od amatora do zawodowca”

OLYMPUS DIGITAL CAMERACelem projektu było nabycie wiedzy z zakresu fotografii cyfrowej a tym samym rozwój osobisty w kierunku własnych zainteresowań. W ramach projektu realizowane były warsztaty prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych oraz wyjazdy plenerowe (dotacja z LOG). Udział w warsztatach oprócz praktycznej wiedzy dał uczestnikom możliwość wspólnych dyskusji i wymiany doświadczeń. Projekt zakończył wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów.

Główni beneficjenci projektu:

– mieszkańcy gminy Mieroszów w różnym wieku

Osiągnięte rezultaty:

– rozwój osobisty podczas warsztatów

– atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu