Wolontariat

Wolontariat

Dobiegający właśnie końca rok 2011 był Europejskim Rokiem Wolontariatu. W całej Europie, jak również w naszym kraju odbyło się wiele różnorodnych działań mających na celu rozpropagowanie i przybliżenie idei wolontariatu wśród społeczeństwa. W ciągu minionych dwunastu miesięcy na terenie całego kraju odbywały się liczne spotkania, konferencje, szkolenia i seminaria, które miały dać podwaliny do dalszej pracy i przygotowanie gruntu do działań wolontarystycznych. Również na naszym terenie takie spotkania miały miejsce. Ściśle współpracujące z Granicą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu było organizatorem dwóch spotkań.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się jeszcze na początku listopada było skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które wyraziły zainteresowanie rozpoczęciem współpracy z wolontariuszami. Podczas tego spotkania pracownicy biura LGD Kwiat Lnu przybliżyli uczestnikom głównie kwestie związane z podstawami prawnymi wolontariatu. Pojawił się również pomysł zorganizowania tzw. CENTRUM WOLONTARIATU. Reprezentanci organizacji i stowarzyszeń uczesticzący w spotkaniu wyrazili ogromną chęć współpracy i zaangażowania w dalsze działania mające na celu rozwój tego przedsięwzięcia.

Spotkanie w kamiennogórskim liceum

Spotkanie w kamiennogórskim liceum

Pod koniec listopada odbyło się również spotkanie z młodzieżą licealną. Młodzi ludzie mieli okazję posłuchać o doświadczeniach związanych z wolontariatem, poznać jego ideę i sens. Spotkanie miało na celu uświadomienie licealistom jak ważny jest ich udział i zaangażowanie w wolontariat, jak bezcenne doświadczenie może ze sobą nieść. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób. Wiele z nich zadeklarowało zainteresowanie działalnością wolontarystyczną.

Centrum wolontariatu na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Na początku listopada bieżącego roku, w siedzibie Stowarzyszenia Granica i Stowarzyszenia Kwiat Lnu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką wolontariatu. Pracownicy biura zapoznali uczestników spotkania z kwestiami prawnymi związanymi z wolontariatem. W trakcie dyskusji pojawił się pomysł stworzenia na terenie powiatu kamiennogórskiego tzw. Centrum wolontariatu. Reprezentanci stowarzyszeń i organizacji biorących udział w spotkaniu zadeklarowali chęć współpracy przy jego tworzeniu.

Szkolenie w naszej siedzibie.

Szkolenie w naszej siedzibie.

Centrum wolontariatu w swych założeniach miałoby stanowić miejsce, gdzie każdy, kto chciałby bezinteresownie nieść pomoc innym, mógłby rozpocząć swą przygodę z wolontariatem.  Centrum zajmowałoby się nie tylko promocją idei wolontariatu, ale również pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami, a osobami pragnącymi zostać wolontariuszami.  W dalszej perspektywie, przedstawiciele organizacji biorących udział w spotkaniu, chcieli by ażeby Centrum Wolontariatu stało się miejscem gdzie, każdy z wolontariuszy, w czasie wolnym od pracy mógłby skorzystać z komputera z dostępem do Internetu, drukarki, faksu i innych urządzeń biurowych, spotkać się z innymi wolontariuszami by móc np. wymienić się zdobytym doświadczeniem.

Komentarze są wyłączone.