+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Nasze wspólne miejsce odpoczynku - OPAWSKA OSTOJA

Realizator:

Stowarzyszenie Brama Opawska

Miejsce realizacji projektu:

Opawa

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt „Opawska Ostoja” polegał na zagospodarowaniu terenu parku znajdującego się w centralnym punkcie wsi tak aby mógł służyć całej społeczności wiejskiej, a także przyjeżdżającym ludziom. Dzięki tej realizacji możliwe było wspólne działanie poprzez integrację wszystkich mieszkańców w trakcie prowadzenia prac przy porządkowaniu terenu, nasadzaniu roślinności czy budowaniu miejsca do odpoczynku. Wybudowano ścieżki i plac z kostki betonowej pod altanę drewnianą, wstawiono nowe ogrodzenie, zasiano trawę i posadzono roślinność na skarpie i drzewka ozdobne wzdłuż ogrodzenia.
Realizacja tego projektu pozwoliła na integrację lokalnej społeczności, zbudowanie między mieszkańcami poczucia jedności i wspólnoty, zbudowanie poczucia więzi międzyludzkiej, tożsamości, zaszczepienie w mieszkańcach chęci współpracy, solidarności, przekraczania podziałów między ludźmi, wzmacnianie zaangażowania w sprawy wsi Opawa. Rezultatem projektu jest ogólnodostępne miejsce dla całej społeczności wiejskiej, a także osób odwiedzających. Dodatkowo realizacja tego projektu wpłynęła na promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez spacery, odpoczynek, czytanie na świeżym powietrzu i wspólne spędzanie czasu z sąsiadami. Kolejnym pozytywnym efektem realizacji projektu jest miłe i przyjemne spędzenie czasu dla osób czekających na autobus komunikacji miejskiej ponieważ park graniczy z przystankiem autobusowym, który również został odremontowany przez mieszkańców.
Działania w parku wzbudziły w mieszkańcach poczucie wspólnoty, jedności i integracji i były wstępem do dalszej aktywizacji i podejmowania wspólnych działań przez mieszkańców przy organizacji imprez odbywających się w naszej wsi tzn. obchodów 70lecia Ochotniczych Straży Pożarnych, Biegu WOPisty czy obchodów memoriału Stanisława Bodzka. Opawiacy pomimo wielu obowiązków domowych i ogromu prac w parku potrafili znaleźć czas i siły na to by jeszcze przystąpić do konkursu organizowanego przez władze Gminy Lubawka „Piękna i aktywna wieś”, którego celem było wspieranie rozwoju wsi poprzez rozbudzenie aktywności lokalnej, poprawa jakości życia na wsi, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, a także kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacja środowiska naturalnego. Efektem tego konkursu było zdobycie 3 miejsca wśród wszystkich sołectw Gminy Lubawka i nagroda pieniężna dla sołectwa. Modernizacja parku przyczyniła się do wzrostu chęci współpracy, solidarności lokalnej społeczności oraz uatrakcyjnienia wyglądu wsi i jej walorów kulturowych. Pozytywnym rezultatem wspólnych prac jest również wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne, wspieranie i promowanie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności ponieważ rozpoczęły się rozmowy z władzami Gminy Lubawka na temat przystąpienie wsi do programu „Odnowy wsi”. Zapewniliśmy mieszkańcom i turystom atrakcyjne i bezpieczne miejsca wspólnego wypoczynku.