+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Przystanek sztuka

Realizator:

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Miejsce realizacji projektu:

Niedamirów

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

4 500 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Celem projektu była integracja społeczności na poziomie pokoleniowym – dzieci, jak i międzypokoleniowym – dzieci, rodzice, dziadkowie; rozwijanie i wspieranie kreatywności i potencjału artystycznego dzieci, a także ich rodziców; promowanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, kolorystycznej i poczucia piękna; rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacji, współpracy, odpowiedzialności. Istotnym celem było budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, dbanie o czystość i estetykę, utrzymanie istniejących zasobów architektonicznych, kulturowych i przyrodniczych i co ważne ich rozbudowa. Ważne było również budowanie i rozbudzanie lokalnego patriotyzmu, dumy, poczucia zadowolenia z bycia mieszkańcem naszej wioski i regionu, będących miejscami atrakcyjnymi nie tylko przyrodniczo, ale i historycznie, estetycznie, przyjaznych mieszkańcom. Nie przypadkiem Stowarzyszenie nosi nazwę Niedamirów – Wioska Cudów. Dawniej miejscowość była określana w ten sposób jako miejsce, w którym przydarzają się najbardziej nieprawdopodobne historie, ale najczęściej w negatywnych kontekstach. Postrzeganie wsi powinno zmienić się z zewnątrz, jak i od wewnątrz, jako miejsca pozytywnych, radosnych działań i zdarzeń. Zamierzeniem projektu było stworzenie atrakcyjnego i przyjaznego do życia miejsca, przyciągającego do wsi nowych mieszkańców, a obecnych skłaniającego do pozostania. Ważnym celem było wypełnienie luk w wychowaniu plastycznym młodego i najmłodszego pokolenia. Utworzenie miejsca spotkań i działań twórczych pozwoliło uczestnikom zaznajomić się z różnorodnymi technikami plastycznymi i malarskimi i odkryć talenty. Umożliwiło to sprawdzenie się w malowaniu farbami wodnymi, olejnymi, w sprayu, rysowania kredami i pastelami, tworzenia kolaży, graffiti, murali i mozaik ściennych.
W trakcie realizowanych działań zakupiono i zamontowano huśtawkę na placu zabaw. Zakupiono materiały potrzebne do wykonania tablic do malowania. Zostały one wykonane przez mieszkańców i zamontowane na przystanku i placu zabaw. Przed przystankiem zbudowano i zasadzono kwiatami 2 klomby oraz zamontowano 3 ławki dla podróżnych.
Po zamontowaniu tablic przeprowadzono 6 warsztatów rysunkowo/malarskich dla dzieci i rodziców. Na płocie otaczającym plac zabaw i zawieszonych linach powieszono prace plastyczne dzieci, dzięki czemu powstała galeria w centrum wioski. W połowie sierpnia przy udziale 30 mieszkańców zorganizowano festyn rodzinny ,w którym wzięło udział ok.200 osób, również z okolicznych wiosek. Koniec sierpnia i wrzesień to prace przy fasadzie przystanku, które wymagały kilku dni pracy, wysychania poszczególnych warstw kleju, tynku i zaprawy. Była to okazja do kolejnych zadań z dziećmi, poznawania nowych technik plastycznych, malowania na tynku i na murach. Koniec września i początek października to wspólne weekendowe akcje sadzenia drzew owocowych i krzewów. Sadzonki częściowo zakupione, a także podarowane przez mieszkańców zasadzono na placu zabaw i boisku.
Wymiernym rezultatem działań jest zmiana estetyki centrum wioski, powstanie kolorowej ekspozycji rysunku i malarstwa, nowa i niespotykana fasada przystanku, klomby z kwiatami i ławki dla podróżnych, tablice do malowania dla dzieci, huśtawka oraz rozpoczęcie remontu wiejskiej kapliczki i deklaracje zebrania wiejskiego o kontynuowaniu prac w przyszłym roku.
Niewymiernym rezultatem działań była integracja mieszkańców, nawiązanie nowych kontaktów, zbudowanie relacji pokoleniowych i międzypokoleniowych oraz poczucie dumy z rezultatów, które rośnie z każdą kolejną osobą fotografującą przystanek.