+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Gminne Miejsce Integracyjne

Realizator:

Stowarzyszenie Atrakcyjni

Miejsce realizacji projektu:

Czarny Bór

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

2 500 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Stowarzyszenie „Atrakcyjni” stworzyło projekt, którego celem było wykonanie kameralnego miejsca spotkań w plenerze, służącego integracji społeczności bez względu na wiek, status społeczny czy miejsce zamieszkania.

Zgodnie z planowanym budżetem zamówiono wykonanie paleniska z cegły klinkierowej u lokalnego przedsiębiorcy z Jaczkowa, zakupiono osprzęt – grill przenośny, termosy, widełki do pieczenia kiełbasek. Pozostałe pieniądze przeznaczono na organizację pierwszej imprezy integracyjnej.

Wyznaczoną przez Urząd Gminy działkę pracownicy ZGKiM w Czarnym Borze regularnie wykaszali, a członkowie stowarzyszenia porządkowali, dostosowywali teren do potrzeb projektu. Wytyczyli i oczyścili miejsce pod zielnik.

Stowarzyszenie stworzyło dodatkowe projekty, stanowiące integralną całość i skorzystało z innych źródeł finansowania, tak, że wynikiem ich realizacji było kompletnie urządzone miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców.

Cały projekt wykonano w dwóch etapach. Po ustawieniu ławo-stołów członkowie stowarzyszenia dokonali pierwszych nasadzeń drzew i żywopłotu, urządzili i obsadzili zielnik roślinami z własnych ogródków, pomalowali impregnatem elementy małej architektury. Drugi etap, do którego przystąpiono po wymurowaniu paleniska, obejmował korektę ustawienia ławo-stołów, impregnację 6 ław, utworzenie wrzosowiska i lawendowiska obok zielnika, nasadzenie ostatniej części żywopłotu oraz wyrównanie wejścia na plac i utwardzenie go pozyskanym od sponsora gresem granitowym.

Zwieńczeniem była organizacja pierwszej imprezy integracyjnej – ogniska dla mieszkańców gminy, które odbyło się 1 października 2016r. „Atrakcyjni” przygotowali degustację własnoręcznie wykonanych ciast, pozostałe wiktuały zakupiono z części dotacji, przeznaczonej na ten cel.

Stowarzyszenie „Atrakcyjni” podczas realizacji projektu postawiło na popieranie lokalnych przedsiębiorców i handlowców – w przeważającej większości u takich składało zamówienia na usługi i dokonywało zakupów.

Efektem jest pięknie urządzony zakątek, gdzie mieszkańcy mogą spotykać się w mniejszym lub większym gronie, mile spędzać czas przy ognisku. Zakątek doskonale wkomponował się w otoczenie – wykonane nasadzenia żywopłotu od strony północnej podkreśliły istniejącą ścieżkę biegaczy, a od strony wschodniej oddzieliły istniejący tor Pumptrack, przyczyniając się do podjęcia przez Urząd Gminy prac konserwacyjnych toru.

O osiągnięciu celu projektu świadczy rosnące zainteresowanie miejscem i chęć wykorzystania go przez małe i większe grupy mieszkańców.