+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

JARMARK NAD ŚWIDNĄ – poznajemy nasze wyroby lokalne

Realizator:

Stowarzyszenie Świdna

Miejsce realizacji projektu:

Świdnik, Gmina Marciszów

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

3 400 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz pobudzenie aktywności społecznej poprzez wspólne zagospodarowanie terenu, na którym lokalna społeczność mogła zaprezentować lokalne produkty oraz wymienić się poglądami i doświadczeniem.

Pierwszym etapem projektu było spotkanie organizacyjne, podczas którego opracowano wspólny plan działań. Prace związane z przygotowaniem terenu polegały na odwodnieniu i wyrównaniu gruntu oraz zasianiu trawy. W ramach projektu mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z porządkowaniem terenu na którym powstał „targ”. Ponadto młodzież, która gromadzi się popołudniami w świetlicy wiejskiej, chętnie pomagała w pracach związanych z nasadzeniem zieleni.

Przeprowadzono następujące działania w ramach projektu: warsztaty z papieroplastyki, prace porządkowe na placu, kopanie przy pogłębianiu rowów i drenaż placu, warsztaty serowarskie, warsztaty kulinarne, zdobienie pierników, prace związane z przygotowaniem do Jarmarku, organizacja „Jarmarku nad Świdną – poznajemy wyroby lokalne”.

Prace wykonane podczas warsztatów zaprezentowane zostały podczas imprezy integracyjnej na zakończenie projektu „JARMARK NAD ŚWIDNĄ”.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pracy najprostszymi technikami tkackimi, poznali historię sztuki ludowej i regionalnej ubiegłych wieków. Warsztaty sprzyjały zawarciu znajomości oraz popularyzacji takich wartościowych form twórczości jakimi są stare techniki rękodzieła.

Dzięki realizacji projektu powstało miejsce, na którym lokalna społeczność może zaprezentować lokalne produkty, zostały zaciśnięte więzi między mieszkańcami, uczestnicy uwierzyli we własne możliwości zarówno organizacyjne, jak i twórcze, pobudzono aktywność społeczną mieszkańców.