+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Pomagając owadom – pomagasz sobie

Realizator:

Dolina Inspiracji

Miejsce realizacji projektu:

Sokołowsko

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

3 400 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Celem projektu było przeciwdziałanie zanikaniu dzikich owadów zapylających na terenie Sokołowska poprzez budowę 5 małych budek lęgowych i 1 dużego obiektu – hotelu dla owadów, jako schronień i miejsc rozrodu dla tych owadów. Są to domki zawierające przestrzenie i materiały służące owadom za miejsca składania jaj i pielęgnowania larw. Akcję wzbogacono o działanie informacyjno-edukacyjne, zorganizowano:

– 2 warsztaty budowy budek lęgowych oraz hotelu dla owadów, których efektem było stworzenie 5 budek oraz jednego hotelu lęgowego dla owadów zapylających;

– spotkanie, na którym odbyła się prezentacja oraz pogadanka dotycząca życia i zwyczajów owadów zapylających;

– piknik dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, na którym odbyła się prezentacja ekologiczna, konkurs z nagrodami wiedzy o owadach, grill oraz wspólne zabawy integracyjno-ruchowe na świeżym powietrzu.

Efektem zrealizowanego projektu było również opracowanie, wydruk i montaż dwóch dwustronnych tablic informacyjno-ekologicznych (70×100 cm). W celu dalszego edukowania dzieci i młodzieży kupiono filmy edukacyjne nawiązujące do tematyki projektu.

Tablice edukacyjne wraz z hotelem lęgowym dla owadów zostały usytuowane na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku, wiec mogą stać się dla nauczycieli przystankiem ekologicznym na lekcji przyrody oraz punktem informacyjno-edukacyjnym dla mieszkańców i turystów spacerujących po miejscowości.

Realizacja projektu pozwoliła stworzyć przyjazne miejsca dla dzikich zapylaczy, a jednocześnie edukować społeczeństwo na temat roli owadów w ekosystemach i w naszym życiu. Uczestnicy inicjatywy, lokalna społeczność, pogłębili i zdobyli wiedzę przyrodniczo – ekologiczną, nabyli umiejętności wykonywania prostych prac związanych z ochroną przyrody, wzięli udział w akcji o charakterze ekologicznym. Dzięki zamontowanym budkom zwiększy się ilość owadów zapylających i owadów usuwających w naturalny sposób szkodniki, co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne Sokołowska.