+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Talent to nie wszystko!

Realizator:

Stowarzyszenie Dom

Miejsce realizacji projektu:

Kamienna Góra

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

1 600 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

W projekt zaangażowanych było 50 osób w tym 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z kilku miejscowości naszej gminy. Była to nowa forma pracy tworzenia spektaklu teatralnego przez osoby niepełnosprawne wspierane przez sprawnych wolontariuszy. Udało nam się przygotować spektakl na podstawie powieści Juliusza Verna „W 80 dni dookoła świata”. Uczestnicy zadania byli podzieleni na dwie grupy: techniczną, która zajmowała się szyciem pięknych strojów i wykonaniem kolorowej dekoracji, druga grupa zajmowała się opracowaniem scenariusza, muzyki, a także prowadziła zajęcia rozwijające twórczo i ruchowo, które odbywały się 2 razy w tygodniu. Tworzenie, malowanie, szycie- widoczne efekty z wykonanej pracy dawały wiele radości i satysfakcji. Wspólnie spędzany czas dawał możliwość do rozmów, poznawania zdolności i umiejętności uczestników, zawiązywania nowych znajomości, a także spędzenia wolnego czasu w sposób atrakcyjny i twórczy. Podczas kilkumiesięcznej pracy aktorzy amatorzy stworzyli barwny, ekspresyjny spektakl, który został zaprezentowany na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Kamiennej Górze, wystąpili również dla uczniów szkół w Czarnym Borze, Kamiennej Górze, Krzeszowie, podczas obchodów Dnia Wolontariusza w CK w Kamiennej Górze. Dzięki współpracy i wsparciu wielu instytucji mogliśmy realizować zaplanowane działania bez problemów i zgodnie z harmonogramem.