+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Pięknie i bezpiecznie w Kolorowym Zakątku

Realizator:

Stowarzyszenie „Atrakcyjni”

Miejsce realizacji projektu:

Czarny Bór

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Celem projektu było podniesienie estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności „Kolorowego Zakątka”. W ramach realizacji projektu zakupiono jeden mobilny ruszt zawieszany na metalowym trójnogu. W znaczny sposób poprawił on bezpieczeństwo korzystania z paleniska, pozwalając na ograniczenie wykorzystania zakupionych w ubiegłym roku widelców do opiekania kiełbasek. Realizacja tego celu była skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Przy realizacji tego punktu projektu zaangażowały się dwie osoby (projekt, zamówienie, transport gotowego produktu). W ramach działań mających na celu podniesienie estetyki miejsca w „Kolorowym Zakątku” wzdłuż północnej granicy ustawiono siedem drewnianych donic, w tym dwie donice z pergolami, które wyłożono folią, wypełniono ziemią i obsadzono lawendami i pnączami. Od wschodniej strony zamontowano trzy komplety drewnianych paneli, składających się z dwóch elementów plecionych płotów i jednego elementu w formie pergoli. Wszystkie drewniane elementy zostały przed zamontowaniem na placu zaimpregnowane. Pomiędzy nimi przesadzono zakupione w ubiegłym roku krzewuszki, a pod pergolami posadzono pnącza. Na ustawionej przy wejściu na plac tablicy dydaktyczno-informacyjnej (wykonanej w ramach realizacji oddzielnego projektu) umieszczono zaprojektowany, wydrukowany i zalaminowany plakat, zawierający w swej treści m.in. regulamin Kolorowego Zakątka, krótką historię powstania miejsca, przedstawienie sponsorów. Ogółem w pracach tych brało udział 14 członków stowarzyszenia oraz 6 mieszkańców wsi. W ramach integracji międzypokoleniowej nawiązano współpracę z Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. Efektem był udział 26 przedszkolaków w sadzeniu kwiatów do przygotowanych donic. Rezultatem działań podjętych w ramach projektu było stworzenie miejsca o kameralnym charakterze, zlikwidowano wrażenie przebywania na „patelni”. Na podkreślenie zasługuje pozytywna opinia odwiedzających i korzystających z zakątka osób, wyrażających swój podziw dla estetyki tego miejsca.

Zakątek w drugim roku funkcjonowania dorobił się stałych użytkowników: dwie rodziny, ze swoimi znajomymi, z pobliskiego osiedla organizowały regularnie pikniki. Korzystały one z widelców do pieczenia oraz z rusztu. W sezonie było to 5 spotkań z udziałem co najmniej 6 osób. Trzykrotnie, co najmniej 12-osobowa grupa młodzieży zorganizowała imprezy urodzinowe przy ognisku. Kilkakrotnie, tj. co najmniej 10 razy odwiedzały zakątek osoby, odpoczywające w trakcie swoich wycieczek rowerowych. Przeważnie były to grupy 3-4 osobowe. W okresie wakacyjnym grupa 17 osób, uczestników półkolonii w B+CK w Czarnym Borze zorganizowała sobie zabawy i pieczenie kiełbasek przy ognisku. Członkowie stowarzyszenia – grupa co najmniej 10 osobowa – zorganizowali sobie trzy razy spotkanie przy ognisku, przy okazji realizując zadania, wynikające z projektu.

Reasumując – Kolorowy Zakątek na stałe wpisał się w panoramę Czarnego Boru. Poprawiając jego funkcjonalność i estetykę zwiększono liczbę chętnych korzystających z tego miejsca.