+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Ale kino!

Realizator:

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Miejsce realizacji projektu:

Niedamirów Gmina Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

4 650 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Zakładanym celem była m. in integracja miedzy pokoleniowa oraz rozwój kreatywności poprzez zorganizowanie warsztatów filmowych, plastycznych oraz muzycznych. W czerwcu 2017 roku rozpoczęto konsultacje i rozmowy związane z zakupem projektora filmowego. Było to związane z wizytami w sklepach i rozmowami z osobami zajmującymi się projekcjami filmowymi, by wybrać sprzęt najbardziej odpowiadający potrzebom: pokazom w sali jak i pod odkrytym niebem. Udało się znaleźć sprzęt za rozsądną cenę od lokalnego sprzedawcy, co również było ważne ze względu na doradztwo techniczne i kwestie serwisowania sprzętu. W czerwcu i lipcu odbyły się konsultacje z młodymi mieszkańcami wsi, ich opiekunami na temat oczekiwań związanych ze zbliżającymi się warsztatami. Okazało się, że przedział wiekowy jest bardzo szeroki, co skłoniło do przeprowadzenia warsztatów w dwóch grupach wiekowych: dla najmłodszych (3-10 lat) i starszych (11-16 lat) uczestników i uczestniczek. W lipcu odbyły się dwudniowe warsztaty muzyczne dla młodszych i starszych, podczas których uczestnicy i uczestniczki poznali podstawy rytmiki, tworzenia dźwięków za pomocą instrumentów jak i naturalnych materiałów. Zaproszenie na warsztaty muzyczne było poprzedzone zajęciami plastycznymi, podczas których powstały plakaty zapraszające do udziału w warsztatach. Kolorowe ogłoszenia zostały również namalowane na powstałych rok temu tablicach przy Przystanku Sztuka. Uczestnicy warsztatów muzycznych spotkali się ponownie w sierpniu realizując oprawę dźwiękową pokazu filmów powstałych w czasie warsztatów filmowych. W sierpniu odbyły się trzydniowe warsztaty filmowe. Grupa młodsza tworzyła animację po klatkową z udziałem stworzonych przez siebie wymyślonych postaci. Grupa starsza stworzyła własną historię opartą na lokalnej legendzie, samodzielnie filmując, nagrywając dźwięk i grając w krótkometrażowym filmie, na którego potrzeby kulisami stały się ważne dla wioski miejsca: nowy przystanek autobusowy, sklep, kapliczka. Na koniec warsztatów odbył się pokaz powstałych filmów z akompaniamentem muzyki tworzonej na żywo przez dzieci, na którym pojawiły się rodziny uczestników jak i inni mieszkańcy, którzy zostali poinformowani za pomocą plakatów i malowanych ogłoszeń.
Filmy zostały nagrane na białe płyty DVD, które podczas zajęć artystycznych zostały przez każdego indywidualnie ozdobione i pomalowane. We wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu starsi i młodsi mieszkańcy, zaproszeni przygotowanymi plakatami, brali udział w pokazach filmowych. Na przykład odbył się pokaz włoskiego kina połączony ze wspólnym jedzeniem pizzy. Grudniowe spotkanie z Mikołajem w świetlicy wiejskiej połączone były z pokazem bajek. Wspólne działania i oglądanie filmów wpłynęły bardzo pozytywnie na integrację wiejskiej społeczności oraz spowodowały wzrost poczucia dumy z działań odbywających się na terenie wsi (kręcenie filmów, kino na wsi). Na pokazy z dumą zapraszani są mieszkańcy sąsiednich wsi. Zapoczątkowana została także nowa forma wspólnego spędzania czasu poprzez wspólne oglądanie czy to filmów czy wydarzeń sportowych. Z pomocą nowego sprzętu mieszkańcy dostali możliwość samodzielnej organizacji małych i dużych, spontanicznych lub zaplanowanych wydarzeń dla innych(oglądanie filmów, wspólne granie w gry komputerowe na dużym ekranie, tematyczne pokazy). Udział w warsztatach muzycznych, filmowych i artystycznych rozwinął kompetencje społeczne, kulturowe i artystyczne uczestników i uczestniczek. Wzmocnił ich poczucie własnej wartości, wszyscy byli dumni oglądając siebie na dużym ekranie i słysząc aplauz innych.