+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Opawska Przystań

Realizator:

Stowarzyszenie Brama Opawska

Miejsce realizacji projektu:

Opawa

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 650 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt „Opawska Przystań” polegał na zagospodarowaniu nieużytecznego od wielu lat miejsca. Teren ten znajduje się w dolnej części wsi i został zmodernizowany tak aby mógł służyć całej społeczności wiejskiej, a także przyjeżdżającym turystom i rowerzystom. Realizacja tego projektu umocniła między mieszkańcami poczucie jedności i wspólnoty, zbudowała poczucia więzi międzyludzkiej, tożsamości, zaszczepiła w mieszkańcach chęci współpracy, solidarności, przekraczania podziałów między ludźmi, wzmacniała chęć zaangażowania w sprawy wsi Opawa. Dzięki realizacji projektu możliwe było wspólne działanie poprzez integrację wszystkich mieszkańców w trakcie prowadzenia prac przy porządkowaniu terenu, nasadzaniu roślinności czy budowaniu miejsca do odpoczynku.
Wybudowane zostało ok. 55 m² ścieżek z kostki betonowej wraz z 60 szt. krawężników, przy których postawiona jest 1 ławka z koszem na śmieci. Ten teren obsadzony jest również roślinnością, krzewami i drzewkami, a także zasiano trawę w miejscach niezabudowanych kostką betonową. Powstało więc zagospodarowane i uporządkowane miejsce spotkań i odpoczynku przyjazne mieszkańcom.

Rezultatem projektu jest ogólnodostępne miejsce dla całej społeczności wiejskiej, a także osób odwiedzających. Dzięki wspólnym pracom podczas modernizacji parku nastąpiły nieodwracalne zmiany w postrzeganiu przez ludzi spraw dotyczących wsi.. Modernizacja tego placu przyczyniła się do wzrostu chęci współpracy, solidarności lokalnej społeczności oraz uatrakcyjnienia wyglądu wsi i jej walorów kulturowych. Pozytywnym rezultatem wspólnych prac jest również wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne, wspieranie i promowanie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Zapewnione zostało dla mieszkańcom i turystom atrakcyjne i bezpieczne miejsca wspólnego wypoczynku.