+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Śmiech to zdrowie

Realizator:

Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy

Miejsce realizacji projektu:

Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

3 440 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt miał za zadanie przełamać uparte wyobrażenia o ludziach starszych. Stworzyć przestrzeń do poznawania się, ustalenia nowych ról, łamiąc stereotypy, przeciwdziałać wtłaczaniu starszych ludzi w stereotypowe role „przynudzającego staruszka”. Jego celem jest aktywizacja kulturalna ludzi w podeszłym wieku, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wynikającemu ze starości i towarzyszącej jej niepełnosprawności.
Udało się zbudować zespół teatralny składający się z seniorów, który pod kierunkiem doświadczonych opiekunów stworzył spektakl. Uczestnicy uczyli się podstaw warsztatu aktorskiego i improwizacji. Przeprowadzone warsztaty miały umożliwić uczestnikom rozwój poprzez działania teatralne i parateatralne. Seniorzy uczyli się podwyższania kreatywnej aktywności już w momencie przekroczenia progu sali prób. Uruchomili wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, improwizacje. W czasie warsztatów wiele uwagi poświęcone zostało ruchowi: świadomości ciała, koordynacji ruchu, prawidłowemu wykorzystaniu energii. W pracy nad głosem zajmowali się przede wszystkim technikami emisji. Działania z głosem rozdzielały się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem. Działania głosowe nierozłącznie połączone są z działaniami ruchowymi. Szczególną rolę podczas warsztatów odgrywały ćwiczenia partnerskie, pozwalające na wyrobienie nawyku odpowiedzialności za drugą osobę, wyczulenia na jej słabe i mocne strony, a także harmonizowanie ruchu, głosu, obrazów. Seniorzy musieli również nauczyć się konfrontacji z publicznością, dzięki czemu uczyli się przełamywania nieśmiałości i doznania żywego kontaktu z widzem. Zakończeniem projektu było wystawienie spektaklu teatralnego dla mieszkańców Gminy Lubawka. Uczestnicy podjęli również chęć do dalszej pracy w stworzeniu grupy teatralnej.