+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Wesele góralskie – zachować od zapomnienia

Realizator:

Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich

Miejsce realizacji projektu:

Borówno, Czarny Bór, Kamienna Góra

Koordynatorzy projektu:

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

Niefinansowy wkład realizatora:

Całkowita wartość projektu:

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu była ochrona przed zapomnieniem obrzędu tradycyjnego wesela góralskiego.
Przez cały okres trwania projektu były prowadzone systematyczne warsztaty śpiewu, tańca i gwary góralskiej, podczas których uczestnicy podnosili swoje umiejętności. Ponadto dla grupy, która przygotowywała się do odgrywania ról podczas widowiska były prowadzone warsztaty aktorskie połączone z warsztatami obrzędowymi. Podczas warsztatów obrzędowych uczestnicy zostali zaznajomieni ze specyfiką strojów ślubnych i ich symboliki. Przy tym uczyli się pieśni, tańców, zawołań i specyficznych życzeń dla Pary Młodej. Wszystkie pozyskane informacje posłużyły uczestnikom do głębszego zrozumienia obrzędu i trafniejszego przedstawienia jego w formie scenicznej.
Podsumowaniem realizacji projektu było widowisko „Wesele góralskie – zachować od zapomnienia” wystawione dwukrotnie dla publiczności w Centrum Kultury w Czarnym Borze i na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Widownia liczyła ponad 300 osób.
Widowisko rozpoczynało ubieranie Pani Młodej w tradycyjny strój a rodzice wysyłali pytacy po Pana Młodego, który po przyjściu otrzymywał od niej paradną koszulę i białą wstążkę. Po przywitaniu następowała mowa weselna z nauką, którą kończyło błogosławieństwo. Po powrocie z kościoła przed wejściem układano miotłę, która symbolizować miała robotność nowej gaździny gdy ta ją podniosła lub lenistwo gdyby ją przestąpiła. Rodzice witali Młodych chlebem i śpiewali pieśni błogosławieństwa. Wszyscy goście byli zapraszani do stołów a dzieci prezentowały tańce. Po kilku chwilach rozpoczynały się oczepiny pełne symbolicznych gestów i pieśni . Zdjęto wianek Pani Młodej i założono biały czepiec a Panu Młodemu wyciągano piórko z kapelusza. Na końcu Państwu Młodym został wręczony kosz czepcowy jako wiano na nową drogę życia.
Po każdym widowisku członkowie Stowarzyszenia przygotowali poczęstunek dla wszystkich gości składający się z tradycyjnych potraw weselnych a ponadto każdy otrzymał płytę pt. „Pamiynci ojców nasyk” w wykonaniu zespołu góralskiego „Janicki”.
Działania te pozwoliły zjednoczyć członków warsztatów, którzy pochodzą z różnych grup wiekowych. Ta integracja międzypokoleniowa objawia się poprawą zrozumienia, młodzi często korzystają z wiedzy i doświadczenia starszych a także postrzegają ich jako wzór i swoistą skarbnicę wiedzy o kulturze naszych ojców.