+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

2018

2018

Działaj Lokalnie

Na Konkurs Programu Działaj Lokalnie 2018 wpłynęło 15 wniosków, z których komisja przyznała granty na realizację 13 projektów inicjujących współpracę mieszkańców i działania na rzecz dobra wspólnego. Zasięg konkursu to teren 6 gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Czarny Bór, Marciszów, Mieroszów i Stare Bogaczowice.

Na wsparcie projektów przyznano kwotę 56.000 zł, która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Czarny Bór, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu oraz środków własnych Stowarzyszenia Granica.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” od 2006 roku uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach prowadzonych konkursów jako Ośrodek Działaj Lokalnie przekazuje dotacje organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu gmin objętych konkursem.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

     KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ LOKALNIE!

Koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie” : BOŻENA PEŁDIAK

Kontakt: Stowarzyszenie „Granica”, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33

Tel. 75 610 66 35; 75 74 11 804; 607730803

email: stowarzyszenie_granica@wp.pl