+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Spotkajmy się przy naszym ognisku

Realizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jarkowice

Miejsce realizacji projektu:

Jarkowice, Gmina Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Katarzyna Doskoczyńska

Dotacja z Działaj Lokalnie:

4700 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

350 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

1 250 zł

Całkowita wartość projektu:

6300 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt pt. „Spotkajmy się przy naszym ognisku” był ściśle związany z budową nowego placu rekreacyjnego w Jarkowicach i jest dopięciem prac, realizowanych wcześniej przez Sołtys i Radę Sołecką. Od czerwca 2018 roku, w ramach projektu mieszkańcy regularnie spotykali się na placu przy wspólnej pracy. Bezcenna praca mieszkańców – wolontariuszy, którzy wykonali ogrom prac oraz dotacja w kwocie 4700 zł, do tego wkład własny Stowarzyszenia, pozwoliły na realizację zamierzeń budowy placu. Zakupiliśmy i wykonaliśmy między innymi miejsca na ognisko – palenisko z zawieszanym rusztem do pieczenia, zakupiliśmy materiały budowlane niezbędne do zamontowania elementów ogrodzenia, naprawiliśmy urządzenia zabawowe zdemontowane ze starego placu i zamontowaliśmy na nowym placu, zakupiliśmy cztery ławki, urządziliśmy skarpę z nasadzeniami, wzmocnioną gazonami i schodki, wybudowano boisko do siatkówki, wykonaliśmy wiele prac porządkowych i związanych z wyrównaniem terenu Mieszkańcy wykonali ogrom pracy związany z budową i dzięki realizacji projektu powstało we wsi wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji. To miejsce zintegrowało mieszkańców już w trakcie jego budowy i takie jest jego przeznaczenie. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 22 września 2018 roku, festynem z okazji otwarcia placu rekreacyjnego w Jarkowicach. Podczas imprezy mieszkańcy i zaproszeni goście mogli zasiąść wokół ciepłego ogniska, posilić się przygotowanym poczęstunkiem i posłuchać dobrej rockowej muzyki w wykonaniu zespołu REAKTYWACJA, który uświetnił naszą imprezę. Dzieci oprócz korzystania z urządzonego dla nich placu zabaw, uczestniczyły w zabawach ruchowych, malowały farbami, tworzyły drzewo z pokolorowanych własnoręcznie liści i miały malowane buzie. Dopisała nam pogoda, humory i frekwencja uczestników. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu i od tego czasu mieszkańcy regularnie spotykali się przy wspólnych pracach na placu. Pozwoliło to na miłą integrację, zawiązanie bliższej znajomości między mieszkańcami i pokazało, że każdy ma wpływ na wygląd naszego otoczenia, że mieszkańcy realnie mogą wpływać na poprawę jakości wspólnego życia i chętniej podejmują wspólne działania na rzecz wsi. Dodatkową niemierzalną korzyścią z realizacji projektu była wspaniała mobilizacja nie tylko podczas prac budowy ale w czasie organizacji imprezy otwarcia, kiedy pokazała się świetna praca zespołowa Mieszkańców Jarkowic. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy za współpracę.