+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem

Realizator:

Fundacja „Dolina Inspiracji” z Sokołowska

Miejsce realizacji projektu:

Sokołowsko, Gmina Mieroszów

Koordynatorzy projektu:

Katarzyna Wolska

Dotacja z Działaj Lokalnie:

3 380 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

232,91 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

1 360 zł

Całkowita wartość projektu:

4 972,91 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę pielęgnowania lokalnego patriotyzmu oraz pragnienia wzbudzenia w najmłodszych mieszkańcach naszej gminy naturalnej ciekawości i radości związanej z poznawaniem historii swojej Małej Ojczyzny. Tematyka podjętych działań łączyła się bezpośrednio z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Głównym założeniem projektu „Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem” było przekazanie dzieciom przedszkolnym, podstawowej wiedzy o swojej miejscowości oraz najbliższym regionie (gm. Mieroszów). Dzieci pod opieką nauczycieli poznawały miejsca i obiekty w swojej miejscowości o dużym znaczeniu kulturowym, historycznym, przyrodniczym, a także związane z tradycjami pielęgnowanymi przez pokolenia na danym obszarze. Zdobytą wiedzę zawarły w przewodniku „Tuptusiowym szlakiem z przedszkolakiem”, w którym zamieszczone zostały prace plastyczne przedszkolaków wraz z opisami zabytków oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Mieroszów. Oprócz wydruku przewodnika turystycznego, projekt zakładał również organizację: – dwóch spacerów historycznych dla mieszkańców oraz turystów po miejscowościach: Mieroszów i Sokołowsko, ukazujących piękno regionu i przybliżających naszą lokalną historię; – konkursu plastycznego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mieroszów; – gali podsumowującej projekt, połączonej z wykładem na temat historii naszej gminy po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę. Dzięki realizacji projektu mogliśmy zapoznać młodszych i starszych mieszkańców oraz turystów z historią lokalną oraz dziedzictwem kulturowym naszej Małej Ojczyzny. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację projektu.