+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Arka przymierze między dawnymi a młodszymi laty

Realizator:

Stowarzyszenie Przymierze im. Opata Bernarda Rosy z Lubawki

Miejsce realizacji projektu:

Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Sławomir Kurzeja i Irena Wyciślik

Dotacja z Działaj Lokalnie:

4 270 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

951,75 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

1 800 zł

Całkowita wartość projektu:

7 021,75 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Program, a właściwie projekt grantowy „Arka przymierza między starymi a nowymi laty „ jest pewnego rodzaju kontynuacją poprzedniego projektu ”Śmiech to zdrowie” który zainicjował powstanie kabaretu KNT SP przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem .Stał się ważnym wydarzeniem w życiu lokalnym naszego miasteczka. Następny eksperymentalny program kabaretu połączył działania kabaretowe U3W ze spektaklem teatrzyku dzieci i młodzieży „Pół do czwartej” W czasie przygotowywania całości została nawiązana pewna nić porozumienia między seniorami a dziećmi i młodzieżą. To stało się impulsem do stworzenia projektu „Arka przymierza między starymi a nowymi laty”. Tytuł jest trawestacją Mickiewiczowskiego „..Arko przymierza między dawnymi a młodszymi laty..” i w zamiarze swoim miał właśnie sprzymierzyć we wspólnym przedsięwzięciu młodsze pokolenie z dużo starszymi seniorami .W cyklu wspólnych warsztatów teatralnych i wokalno-muzycznych, nie tylko wspólnie doskonalili własne umiejętności w zakresie dykcji czy ruchu scenicznego czy emisji głosu, ale także przede wszystkim tworzyli wspólny nowy spektakl w którym na przemian przenikały się dwa , kiedyś osobne światy. Wspólne twórcze spotkania , w których powstawał scenariusz, dekoracje, stroje to także wspólne spędzanie czasu. Czasu, w którym niepodzielnie zapanował uniwersalny duch baśni i wspólnej zabawy, wypełniający serca zarówno dzieci, młodzieży jak i starszych nieco, często o kilkadziesiąt kalendarzy, ich wspólnych członków tego samego zespołu.