+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Nasza Św. Góra – miejscem czystym i pięknym

Realizator:

Grupa nieformalna Nasza Święta Góra przy wsparciu Stowarzyszenia Przymierze im. Opata Bernarda Rosy z Lubawki

Miejsce realizacji projektu:

Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Adrian Średniawski i Danuta Olszewska

Dotacja z Działaj Lokalnie:

2 450 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

122,66 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

7 210 zł

Całkowita wartość projektu:

9 700,09 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Św. Góra w Lubawce to szczególne miejsce, ważne dla mieszkańców miasta z punktu widzenia historycznego i krajoznawczego. Znajdują się tam kapliczki i kalwaria świadczące o dawnym znaczeniu tego miejsca. Projekt nasza Św. Góra miejscem czystym i pięknym obejmował wiele godzin pracy głownie fizycznej. Chcieliśmy przywrócić temu miejscu dawny blask i piękno. Zaangażowanych było wielu wolontariuszy i tych młodych i starszych. Wszyscy ofiarne pracowali na rzecz tego projektu. Oczyszczaliśmy teren wokół sześciu miejsc. Przy figurze św. Floriana przygotowaliśmy grunt i wysypaliśmy ozdobne kamienie i w donicach zasadziliśmy kwiaty. Przy pierwszej kaplicy św. Anny oczyściliśmy duży teren z zarośli i krzewów. Tak aby lepiej widać kaplice. Zakupiliśmy dwie donice betonowe i nasadziliśmy w niej kwiaty. Zasadziliśmy też ozdobne krzewy i wrzosy. Te same prace obejmowały miejsca wokół kaplicy Ostatniej Wieczerzy i Ciemnicy. W ogrodzie Oliwnym gdzie czekało na nas bardzo dużo pracy udało nam się uporządkować teren, wyeksponować paprocie i wykonać drewniany płotek z bramką. Przy Krzyżu – oczyściliśmy teren i zasadzaliśmy głownie białe rododendrony i rokitnik. Z niecierpliwością czekamy kiedy krzewy zakwitną. Pod koniec naszej pracy zorganizowaliśmy uroczyste zakończenie projektu. Było historyczne przejście po kalwarii i opisem jej powstania i ognisko. Wolontariusze otrzymali dyplomy. Było wiele radości i satysfakcji z dokonanych prac.