+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Wspólnie dla Chełmska

Realizator:

Grupa nieformalna Wspólnie dla Chełmska przy wsparciu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

Miejsce realizacji projektu:

Chełmsko Śląskie, Gmina Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Damian Skorupiński i Szczepan Zając

Dotacja z Działaj Lokalnie:

6 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

304,90 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

5 400 zł

Całkowita wartość projektu:

11 704,90 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Nasze działania rozpoczęły się po wizycie na zapomnianym cmentarzu ewangelickim w Chełmsku Śl. Znając jego wcześniejszą świetność rozpoczęliśmy prace mające na celu uporządkowanie cmentarza. Z wolontariuszami przeprowadziliśmy akcje porządkowe, pomału odsłaniając wielkość i piękno zapomnianego cmentarza. Dzięki tym pracom udało nam się odnaleźć tablicę nagrobną fundatora kościoła pana Rajmana. Zainspirowało nas to dalszych działań na rzecz pokazania innych zapomnianych miejsc naszej herbowej wsi. Oryginalnym naszym pomysłem było zaprojektowanie i wykonanie masztu reprezentacyjnego z flagą herbu Chełmska Śl., który został umieszczony na dawnym budynku chełmskiego ratusza. Maszt ten przypomina o świetności miejscowości z dawnych lat. W ramach projektu „Wspólnie dla Chełmska” zaprojektowaliśmy i zamontowaliśmy kilkanaście tablic historycznych, tematycznych które zostały umieszczone na różnych budynkach i miejscach na terenie wsi. Dokonaliśmy oznaczenia cmentarza ofiar faszyzmu oraz przedstawiliśmy na tablicy historię Marszu Śmierci, który przeszedł przez Chełmsko wiosną 1945 roku. Wspólnie z grupą wolontariuszy dokonaliśmy nasadzeń krzewów przy nowym parkingu w centrum wsi. W kolejnych latach chcielibyśmy w ciekawy sposób zaaranżować i zagospodarować terenach przy posadzonych roślinach. Z myślą o turystach i mieszkańcach wykonaliśmy mapkę turystyczną z naniesionymi ciekawymi i mniej znanymi atrakcjami miejscowości. Mapka została wydana w czterech językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. Folder będzie dostępny w różnych punktach wsi. Najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym zadaniem, które zrealizowaliśmy była produkcja filmu dokumentalnego pt. Szymrych. Film opowiada o losach najstarszych mieszkańców Chełmska Śląskiego, którzy przybyli na ziemie odzyskane po II wojnie światowej. W filmie wystąpili mieszkańcy naszej wsi oraz dzieci i młodzież z chełmskiej szkoły.