+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Zdrowo i wesoło

Realizator:

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Miejsce realizacji projektu:

Niedamirów Gmina Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Monika Otręba

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 500 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

523,66 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

1 610 zł

Całkowita wartość projektu:

7 633,66 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Nasz projekt Zdrowo i wesoło był skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszej wioski. Odbiorcami były dzieci ich rodzice i dziadkowie. W ten sposób budowaliśmy więzi pokoleniowe i między pokoleniowe. W czasie trwania projektu nakłanialiśmy mieszkańców naszej wsi do aktywności fizycznej i refleksji nad zdrowym trybem życia. Przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne, warsztaty z postaw treningu siłowego, zajęcia sportowe – mecze piłki siatkowej, nożnej i koszykówki i zorganizowaliśmy festyn dla mieszkańców wsi i okolicy. Celem tych wszystkich działań był rozwijanie i wspieranie aktywności fizyczne całej społeczności, promowanie zdrowego trybu życia. Zorganizowane warsztaty zdrowego żywienia podczas których uczestnicy poznawali podstawy dietetyki, wykorzystywania w kuchni produktów z przydomowych ogródków i rosnących w okolicy ziół. Ważnym elementem tych warsztatów było zwrócenie uwagi na dostosowanie odpowiedniej diety dla poszczególnej grup wiekowych i dbałość o jakość produktów które się spożywa. Istotnym elementem realizowanego projektu było zainstalowanie na placu zabaw siłowni pod gołym niebem oraz zakup i zasadzenie krzewów ozdobnych wokół placu. Aby świadomie efektywnie i efektownie korzystać z tych urządzeń zorganizowaliśmy kilu godzinne szkolenie z udziałem instruktora sportowego. Oprócz instalacji siłowni wyposażyliśmy naszą istniejąca bazę sportowa w siatkę, w piłki oraz linie wydzielające boisko do gry w piłkę siatkową. W zorganizowanie wiejskiego festynu którego przygotowaniu i przeprowadzeniu zaangażowało się kilkudziesięciu osób, w trakcie którego odbyły się rozgrywki sportowe: mecze piłki nożnej i siatkówki. Zwieńczeniem tego były nagrody i upominki dla uczestników zawodów i gości festyny w formie koszulek i długopisów z logo wsi.
W czasie trwania projektu zrealizowaliśmy:
1. Warsztaty kulinarne- zdrowego żywienia-10 godzin.
2. Warsztaty fitness- 6 godzin
3. Zorganizowaliśmy festy wiejski.
4. Przeprowadziliśmy rozgrywki w piłę nożna, siatkową.
5. Przygotowaliśmy teren pod siłownię
6. Zainstalowaliśmy przyrządy do ćwiczeń.
7. Przygotowaliśmy zamówiliśmy i rozdaliśmy upominki promujące nasze Stowarzyszenie oraz naszą wioskę podczas zajęć sportowych, warsztatów oraz festynu.
8. Kupiliśmy zasadziliśmy krzewy ozdobne wokół naszej siłowni.
9. Kupiliśmy sprzęt i wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową ( piłki, siatka oraz linie wyznaczające teren gry).