+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

„Szkoła dla Seniora” to zajęcia warsztatowe mające przygotować liderów seniorów do zabierania głosu w imieniu środowiska seniorów oraz animowania aktywności organizacji i środowisk osób starszych w swoich gminach. Chcemy, aby liderzy byli w przyszłości inicjatorami powołania Gminnych Rad Seniorów, również potrafili się wypowiadać i zajmować stanowisko w imieniu seniorów i stali się rzecznikami swoich grup. Warsztaty zostały poprzedzone organizacją spotkania informacyjnego dla seniorów tj. organizacji senioralnych, grup nieformalnych, klubów seniora i organizacji wiejskich, Uniwersytetów III Wieku. Uczestnikom spotkania przedstawiono: prezentację i zasady udziału w poszczególnych działaniach projektu, prezentacja o programie „Szkoły dla Seniorów” i korzyści z udziału, metody pracy w ramach projektu i harmonogram działań. Seniorzy podpisali deklarację udziału w projekcie.

1

Dzięki spotkaniu środowiska seniorów wyłoniono chętne osoby, które jako liderzy będą mogli skorzystać z udziału w „Szkole dla Seniora”, a następnie animować lokalne inicjatywy w swoich miejscowościach czy inicjować powołanie Rady Seniorów.

Kolejnym etapem będzie 3-dniowy wyjazd studyjny do Żmigrodu i okolic. W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy wezmą udział w szkoleniu warsztatowym pn. „Szkoła dla Seniora” mającym na celu wyposażenie seniorów w wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne w działaniu liderów i aktywizowaniu seniorów, jak również zbieraniu opinii i reprezentowaniu swojego środowiska wobec władz gmin.

 

Zakończyliśmy wyjazdową   „Szkołę dla seniora”

 

Podczas 3 dniowej wizyty seniorzy spotkali się ze Żmigrodzką Radą Seniorów. Wymienili  się dobrymi praktykami i doświadczeniami w swoich działaniach z lokalnymi liderami.

Na zorganizowanych podczas wyjazdu warsztatach uczestnicy uczyli się planowania i wdrażania inicjatyw senioralnych przy wykorzystaniu zasobów lokalnych , zbierania opinii, konsultowania decyzji lokalnych uwzględniających potrzeby seniorów oraz komunikowania się między sobą. Był również czas na poznanie „wioski szpinakowej” i warsztaty pierogarskie oraz przejście questem przez tą cudowną miejscowść.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za te kilka dni spędzone w radosnym nastroju.

 

Ostatnie warsztaty ze „Szkoły dla Seniora”

 

Dziś 27 czerwca w Lubawce odbyły się ostatnie warsztaty z działania zwanego „Szkoła dla Seniora”. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę z moderowania i prowadzenia spotkań. Podczas warsztatu wyjazdowego powstała lista pomysłów na realizację inicjatyw aktywizujących seniorów w gminach. Od miesiąca lipca zaczynamy kolejny cykl spotkań o nazwie: Liderzy animują seniorów – bezpośrednie działanie w terenie.

20170627_09182620170627_09184320170627_122041

asos_logo_ai-01