+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

2019

2019

Działaj Lokalnie

Na Konkurs edycji 2019 Programu Działaj Lokalnie wpłynęło 18 wniosków, z których komisja przyznała granty na realizację 13 projektów inicjujących współpracę mieszkańców i działania na rzecz  dobra wspólnego. Zasięg konkursu to teren 6 gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Czarny Bór, Marciszów, Mieroszów i Stare Bogaczowice.

Na wsparcie projektów przeznaczono kwotę 58 980 zł., która pochodziła od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów – gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Czarny Bór, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu oraz środków własnych Stowarzyszenia Granica.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica”  z Lubawki od 2006 roku uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach, których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Stowarzyszenie Granica, jako Ośrodek Działaj Lokalnie w ramach prowadzonych konkursów przekazuje dotacje organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu Gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.
Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Gmin oraz z  Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

     KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ LOKALNIE!

Koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie” : BOŻENA PEŁDIAK

Kontakt: Stowarzyszenie „Granica”, 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33

Tel. 75 610 66 35; 75 74 11 804; 607730803

email: stowarzyszenie_granica@wp.pl

ChełmskoMOVIE – bliżej kina!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” 
Czytaj Więcej

Ocalić od zapomnienia

Aktywni Seniorzy działający w PZEiR w Gminie Marciszów
Czytaj Więcej

Taniec naszą pasją

Rodzice dla dzieci z pasją z Czarnego Boru
Czytaj Więcej

Świat książki

Stowarzyszenie „Znajomi z Błażkowej” z Błażkowej
Czytaj Więcej

Maraton po zdrowie

Stowarzyszenie „Miszkowice Dolina Złotnej” z Miszkowic
Czytaj Więcej

Szkło łączy

Stowarzyszenie Doliny Zadrny z Okrzeszyna
Czytaj Więcej

Bezpiecznie i aktywnie

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów  z Niedamirowa
Czytaj Więcej