+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Kawiarenki senioralne

Za nami kolejne działanie w ramach projektu „Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim”. W sierpniu odbyło się sześć kawiarenek senioralnych, na których wspólnie dyskutowano nad pomysłami zagospodarowania przestrzeni służącej seniorom w najbliższym otoczeniu. Podczas spotkań powstało wiele ciekawych inicjatyw, które teraz zostaną spisane na odpowiednim formularzu i przedstawione do oceny. Należy dodać, że znaczna ich część to działania, które będzie widać w przestrzeni, bo polegają na upiększaniu i estetyzacji miejscowości

Teren działania Ośrodka Działaj Lokalnie