+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Bezpiecznie i aktywnie

Realizator:

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Miejsce realizacji projektu:

Niedamirów

Koordynatorzy projektu:

Elżbieta Wysowska; Magdalena Otręba; Monika Otręba

Dotacja z Działaj Lokalnie:

3 650 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

1 282,90 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

2 720 zł

Całkowita wartość projektu:

6 735,67 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym założeniem było uświadomienie i nauczenie naszych mieszkańców szybkiego reagowania w stanach zagrożenia życia. W ramach projektu zorganizowaliśmy spotkanie z wykfalifikowanym ratownikiem medycznym. Na wiejskiej świetlicy odbyły się dwa spotkania z Panem Pawłem Michalikiem, który uczył nas resuscytacji krążeniowo – oddechowej, czyli schematu udzielania pomocy w przypadku utraty przytomności osoby poszkodowanej.

Ponadto na tych warsztatach poznaliśmy metody reagowania w innych niebezpiecznych sytuacjach tj. złamania, oparzenia, utonięcia. Warsztaty były bardzo ciekawe, każdy z uczestników mógł osobiście wykonać masaż serca na fantomie przy pomocy defibrylatora. Jesteśmy przekonani (całe Stowarzyszenie), że mieszkańcy, którzy uczestniczyli w zajęciach a byli to zarówno osoby starsze, młodzież, a także dzieci na pewno będą umieli wykorzystać zdobyte umiejętności.

Po ukończeniu warsztatów zakupiliśmy apteczkę z podstawowym wyposażeniem, dostępną w wiadomym dla mieszkańców miejscu. Na tablicy ogłoszeń wywieszony został schemat postępowania w sytuacji zagrożenia życia, aby przypominał nam jak postępować.

Drugim założeniem projektu było nauczenie naszych milusińskich bezpiecznego poruszania się po drogach zarówno pieszo jak i na rowerach, rolkach itp. W tym celu zorganizowaliśmy spotkanie dokształcające z Panią Policjant, w towarzystwie przyjaznego Lwa Komisarza. Udział w tym szkoleniu wzięło około 15 dzieci.
Kolejnym atutem zrealizowanego projektu jest nowe miejsce wypoczynku, czyli ławeczki, stojak na rowery oraz piękny klomb wzbogacony kolorową roślinnością. W tym przedsięwzięciu brało udział wielu wolontariuszy. Musieliśmy przygotować miejsce tj. splantować teren, wyrównać go, zrobić nasyp ziemny, zebrać i ułożyć kamienie.
Zakupiliśmy ozdobne krzewy i kwiaty i byliny.
Jak co roku w sierpniu zorganizowaliśmy festyn rodzinny, na którym po raz pierwszy odbył się międzywioskowy turniej piłki siatkowej. Dzięki projektowi mieliśmy możliwość nagrodzenia uczestników poprzez puchary, drobne upominki w postaci dyplomów i długopisów.