+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Moc ziół i pszczół

Realizator:

Aktywni seniorzy z Lubawki

Miejsce realizacji projektu:

Lubawka

Koordynatorzy projektu:

Elżbieta Liberka; Elżbieta Andrzejewska; Halina Kryrowicz

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

6,54 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

1 900 zł

Całkowita wartość projektu:

6 906,54 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt Moc Ziół i Pszczół  zakładał trzy powiązane ze sobą bloki tematyczne: o ziołach, pszczołach, alchemicznym gotowaniu i eko-chemii. Uczestnicy projektu poprzez wykłady i warsztaty poznali ekologiczne, prozdrowotne rośliny, produkty i substancje, które mogą później wykorzystać w swoich gospodarstwach domowych oraz życie pszczół i ich rolę w ekosystemie.

Głównym celem projektu była integracja, aktywizacja i zaangażowanie lokalnych mieszkańców do wspólnego działania. 3 spotkania z tematyki ziół zaowocowały poznaniem literatury z tego zakresu, omówieniem 20-tu rodzajów ziół, ich właściwości i zastosowania w profilaktyce zdrowotnej, zbiorem rośliny wierzbówki kiprzycy w Szczepanowie i degustowaniem samodzielnie wyprodukowanej z niej herbaty, pakowaniem zebranych i wysuszonych w trakcie projektu ziół oraz podzieleniem się nimi między uczestnikami. 3 spotkania z tematyki pszczół przyniosły wiedzę o pracy i sprzęcie jaki potrzebuje pszczelarz do swojej pracy, o życiu i cyklu rozwoju pszczół, produktach i ich wykorzystaniu w celach zdrowotnych, oraz o obecnym zagrożeniu dla tych

pożytecznych owadów. 2 spotkania z alchemicznego gotowania i ekochemii zapoznały nas z dzikimi jadalnymi roślinami i kwiatami, które można wykorzystać w kuchni, ich zdrowotnymi właściwościami, wykonaniem z udostępnionego uczestnikom receptariusza smacznych i pożytecznych dla zdrowia potraw. Degustowaliśmy wspólnie przygotowane przez nas produkty, poznaliśmy właściwości ogólnie znanych. Obserwując uczestników projektu, w kolejnych spotkaniach można było zaobserwować coraz bardziej rosnące zainteresowanie poruszaną tematyką i rosnące zadowolenie z podjęcia decyzji o uczestnictwie w projekcie. Otwieraniem się, angażowaniem w dyskusje na poruszane tematy, zadawaniem pytań, wymianą dotychczasowych własnych doświadczeń, ale też babcinych  przepisów na różne dolegliwości i zdrowe mikstury, aktywnym uczestnictwem w grupie szczególnie na warsztatach. Korzyści jakie uczestnicy wynieśli z projektu to rozwinięcie i wzmocnienie wzajemnych więzi, większa integracja poprzez uczestnictwo w jakimś konkretnym przedsięwzięciu.

Na uroczystym zakończeniu uczestnicy pochwalili się własnoręcznie wykonanymi potrawami, w których wykorzystano miód, dzikie rośliny, zioła i przyprawy i przy zaparzonej naszej herbatce prowadziliśmy wspólne rozmowy.