+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Świat książki

Realizator:

Stowarzyszenie "Znajomi z Błażkowej" z Błażkowej

Miejsce realizacji projektu:

Błażkowa

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Ptak; Krzysztof Koch; Katarzyna Burghardt

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

597,31 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

6 708 zł

Całkowita wartość projektu:

12 305,31 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu udało nam się stworzyć miejsce biblioteczne, które jest naszym dobrem wspólnym i będzie również pełniło funkcję miejsca integracji lokalnej społeczności.

Zrealizowaliśmy cykl 5 spotkań z książką dla dzieci dzięki którym nasi najmłodsi razem spędzali czas, czytali różne bajki z naszego księgozbioru oraz wykonali wiele rysunków związanych z przeczytanymi historiami bohaterów literackich. Nasze spotkania z książką rozwijały wyobraźnię dzieci przy wspólnym czytaniu.

Projekt przyczynił się do rozwinięcia integracji lokalnej społeczności w różnym wieku i pokazał, że poprzez wspólną pracę i wspólne spędzanie czasu możemy lepiej się poznawać i miło razem spędzać czas wolny. Stworzone miejsce biblioteczne ma służyć wszystkim mieszkańcom i nakłonić ich do wyjścia z czterech ścian, aby pobyć z innymi i oderwać najmłodszych od komputerów i pokazać, że tradycyjne książki są ważne i potrzebne i że można też dobrze się bawić podczas czytania książek.

W ramach realizacji projektu stworzyliśmy ogólnodostępne miejsce biblioteczne w pomieszczeniu pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej. Posiadany zbiór książek obłożyliśmy w folię ochronną, odnowiliśmy regały, pomalowaliśmy je i opisaliśmy miejsca z ustawionymi na półkach książkami. Udostępniliśmy dla szerokiego grona lokalnej społeczności stworzone miejsce biblioteczne. Prace były wykonywane przez mieszkańców naszej miejscowości na zasadzie wolontariatu. Projekt rozpoczął się w miesiącu sierpniu ogniskiem integracyjnym na placu zabaw w Błażkowej.

Podczas prac odnawiania regałów i spisywania książek (praca wolontariacka) zaangażowane były młodzież i dorośli. Odbyło się też pięć spotkań pt.  Przygoda z książką (dwa spotkania po ok. 2 godz) z naszymi najmłodszymi mieszkańcami podczas których czytano różne bajki oraz oglądano stare bajki z rzutnika, ufundowanego przez naszego wolontariusza.

Zakupiliśmy ekran do rzutnika, którego nie mieliśmy. Za każdym razem dzieci same wybierały jaką bajkę chcą przeczytać lub jaką bajkę znają i im się najbardziej podoba i chcą polecić innym koleżankom i kolegom. Na koniec każdego z takich spotkań wykonywane były rysunki plastyczne, których tematem były przeczytane lub obejrzane bajki; np.  Narysuj bohatera opowiadania którego zapamiętałeś" Opowiedz o tym, co widział bohater opowiadania. Czego nauczyła nas przeczytana bajka  itp. Na zakończenie projektu zostało zorganizowane w świetlicy wiejskiej spotkanie podsumowujące projekt oraz wystawa wszystkich prac dzieci i najciekawsze prac  zostały nagrodzone. Aby utrzymać czystość książek i utworzonego miejsca bibliotecznego
zakupiliśmy odkurzacz.

Osiągniętymi rezultatami projektu jest odnowa 12 regałów i ustawienie ich w ogólnodostępny utworzonym miejscu bibliotecznym. Rezultatem jest stworzenie tego miejsca, którego brakowało mieszkańcom naszej wsi.