+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

Śzkło łączy

Realizator:

Stowarzyszenie Doliny Zadrny

Miejsce realizacji projektu:

Uniemyśl i Chełmsko Śląskie

Koordynatorzy projektu:

Sławomir Zieleń; Kamila Grzesiak

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 170 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

401,33 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

2 020 zł

Całkowita wartość projektu:

7 591,33 zł

Opis zrealizowanego projektu:

W czasie trwania projektu przeprowadzono cztery warsztaty z różnych technik zdobienia szkła. Uczestnicy nabywali i doskonalili umiejętności grawerowania, lutowania witraży, malowania i łączenia różnych technik w celu osiągnięcia pożądanych efektów artystycznych.

Warsztaty prowadziła absolwentka Wydziału Szkła i Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Karolina Smulska oraz biolożka – ornitolożka Kamila Grzesiak, duchem artystka ze sporym doświadczeniem w pracy ze szkłem. Dwa spotkania warsztatowe zrealizowano w prowadzonej przez Stowarzyszenie Doliny Zadrny pracowni.

Skrawek umiejscowionej w jednym z Domków Tkaczy w Chełmsku Śląskim. Dwa kolejne urządzono w zabytkowym wnętrzu Karczmy Sądowej w Uniemyślu. W tym samym dniu odbyła się też prezentacja związana z historią regionu oraz turniej tę wiedzę sprawdzający. Dziesięciu zwycięzców turnieju nagrodzono atrakcyjnymi wyrobami ze szkła. Uczestnicy wydarzeń chętnie próbowali specjałów przygotowanych przez uniemyskie gospodynie. Wieczorny koncert rockowo – jazzowy zakończył nasycone atrakcjami popołudnie, które przebiegało pod hasłem Dzień św. Mateusza – Szkło łączy.

Uzasadnieniem przyjętej formuły połączenia programu Działaj Lokalnie z obchodami dnia św. Mateusza był fakt, że posadowiony w Uniemyślu barokowy zabytek – kościół pod wezwaniem wspomnianego świętego jest własnością Stowarzyszenia i od kilku lat poddawany jest pracom remontowym i konserwatorskim, a wraz z Karczmą Sądową tworzy centrum sakralno-świeckie wsi, w którym odbywa się większość działań społecznych, przyrodniczych i artystycznych prowadzonych tu już od ponad 10 lat. We wszystkich wymienionych wydarzeniach wzięło udział łącznie ponad 80 osób, w tym turyści z odległych stron Polski oraz z Czech.