+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

ChełmskoMOVIE – bliżej kina!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” 

Tytuł Projektu:

ChełmskoMOVIE - bliżej kina!

Realizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śląscy

Miejsce realizacji projektu:

Chełmsko Śląskie

Koordynatorzy projektu:

Paula Maciołek; Teresa Sobala; Kamil Smereka

Dotacja z Działaj Lokalnie:

5 000 zł

Finansowy wkład własny realizatora:

1 075,81 zł

Niefinansowy wkład realizatora:

4 962 zł

Całkowita wartość projektu:

11 037,81 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt Chełmsko MOVIE – bliżej kina! został stworzony z myślą o potrzebach lokalnej społeczności związanych z chęcią uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, poznawania i kreowania własnej przestrzeni, alternatywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, integracji międzypokoleniowej, nabywania nowych umiejętności i rozwijania pasji, tworzenia wspólnego dobra, promowania lokalnej kultury, poznawania i pielęgnowania tożsamości historycznej.

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalno-edukacyjnej w miejscowości Chełmsko Śląskie w zakresie sztuk audiowizualnych, oraz zaktywizowanie lokalnej społeczności do wspólnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wsi, zaangażowania w procesy upowszechniania szeroko rozumianej kultury i budowania podstawowych więzi łączących dziedzictwo historyczne ze współczesnością.

Projekt miał na celu rozwijać umiejętności i zainteresowania w zakresie edukacji filmowej i artystycznej, a także zwiększyć poczucie tożsamości i przynależności kulturowej poprzez wspólne działanie na rzecz rozwoju
osobistego oraz tworzenie wspólnego dobra jakim są materiały audiowizualne czy integracja społeczna podczas projekcji filmowych. W ramach projektu odbyły się różnorodne działania dla odrębnych grup wiekowych oraz działania wspólne,międzypokoleniowe korzystnie wpływające na integracje społeczną. Obszary podjętych
działań:
1. Kompleksowe warsztaty filmowe dla młodzieży z grupy fotograficzno-filmowej „ChAOS” uwzględniające nabywanie wiedzy i umiejętności praktycznych i stworzenie autorskiego filmu krótkometrażowego.
2. Wyjazd na Festiwal Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu i 18. Międzynarodowy Dzień Animacji w Sokołowsku.
3. Profesjonalne warsztaty animacji filmowej metodą poklatkową dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.
4. Cykl otwartych projekcji filmowych w okresie wakacji dla mieszkańców miejscowości (projekcje).