+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Projekt: MAPA TURYSTYCZNA obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu z kodem QR

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” podpisało w dniu 04 lutego 2021r. umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Celem operacji pt. „Atrakcje regionu LGD Kwiat Lnu z podziałem na obiekty sakralne, cuda natury, atrakcje dla aktywnych i zabytki” jest działanie promujące obszar turystyczny Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu poprzez wydanie mapy podzielonej na 4 grupy atrakcji z możliwością skanowania jej na platformę elektroniczną za pomocą kodu QR.