+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tytuł Projektu:

By wygrać z pandemią walki piszemy dla dzieci bajki

Realizator:

Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne działające w imieniu grupy nieformalnej Miłośnicy Książek i Czytelnictwa

Miejsce realizacji projektu:

Stare Bogaczowice

Koordynatorzy projektu:

Ilona Bujalska, Małgorzata Leszczyńska, Aleksandra Augustyniak, Magda Michalska

Dotacja z Działaj Lokalnie:

4 900 zł

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 975 zł

Całkowita wartość projektu:

6 875 zł

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt „By wygrać z pandemią walki, piszemy dla dzieci bajki” powstał z myślą o mieszkańcach Gminy Stare Bogaczowice, którzy źle znoszą obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Jego celem było umożliwienie dostępu do kultury i edukacji oraz obudzenie poczucia bezpieczeństwa, które zabrał koronawirus.

Podstawą projektu były warsztaty on-line z pisania bajek. Odbyło się 12 spotkań. Każde z nich trwało 2 godziny, a udział wzięło w nich 16 osób. Warsztaty prowadzone były przez dr Ewelinę Konieczną – wykładowcę Uniwersytetu Opolskiego.

Uczestnicy zajęć poznali nie tylko techniki pisania bajek, ale dowiedzieli się również jak ważny wpływ mają bajki na ich odbiorców. Warsztaty były dla nich także formą terapii i integracji zarówno wewnątrz rodzin, jak i między uczestnikami projektu.

Owocem 12 spotkań on-line było napisanie 8 bajek wraz z ilustracjami, które zostały wydane w formie książki „Kwarantanki, bogaczowickie opowiadanki” w nakładzie 100 sztuk. Pozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Można ją wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach. Ma do niej dostąp blisko 600 czytelników. Książka jest również świetną promocją dla Gminy. Uczestniczki projektu gościły już w serwisach informacyjnych TV Wrocław, a także TVP 1. Projektem zainteresowały się również wszystkie media lokalne, w tym rozgłośnie radiowe (RMF MAXXX, Radio Wrocław i Radio Złote Przeboje).