+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Ozonowanie i ochranianie przez OSP w Chełmsku Śląskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmsku Śląskim

Tytuł Projektu:

Ozonowanie i ochranianie przez OSP w Chełmsku Śląskim

Realizator:

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmsku Śląskim

Miejsce realizacji projektu:

Chełmsko Śląskie

Koordynatorzy projektu:

Patryk Łabor, Damian Piekarczyk, Paweł Gregorczyk, Igor Maciołek

Dotacja z Działaj Lokalnie:

2 600 zł

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 618 zł

Całkowita wartość projektu:

4 218 zł.

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt grantowy „Ozonowanie i ochranianie przez OSP w Chełmsku Śląskim” realizowany przez OSP w Chełmsku Śląskim został zrealizowany w 2020r. Dzięki dotacji w kwocie 2600 zł w ramach konkursu grantowego organizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalnym „Granica” udało się zrealizować akcje ozonowania pomieszczeń organizacji współpracujących z OSP oraz zakupić sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup wydajnego ozonatora. Ozonowanie to jedna z metod przeprowadzenia dezynfekcji, która nie wymaga użycia środków bakteriobójczych. Zamiast nich jest wykorzystywany ozon będący silnym utleniającym gazem. Ozon usuwa również wszelkie nieprzyjemne zapachy. Na co dzień służy nam do usuwania zapachów pożarów z odzieży ochronnej i pojazdów ratowniczych. Jednak podczas pandemii COVID ozonowaliśmy obiekty użyteczności publicznej w tym ZSP im. Tkaczy Chełmskich, WDK, stowarzyszenie „Tkacze Śląscy” i kluby sportowego „Włókniarz”. Dodatkowo zakupiliśmy pralkę do naszej strażnicy.

Wreszcie nie musimy prac swoich mundurów w domu. W ramach pozyskanego grantu przeprowadziliśmy 6 ozonowań i 2 prania umundurowania specjalnego. W projekcie uczestniczyło 5 druhów. Wspólnie przepracowaliśmy 100 godzin. Mimo końca projektu działamy dalej, cały czas możecie na nas liczyć.