+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Źródełko dla św. Floriana


Pomóż nam odnowić w całości rzeźbę św. Floriana

Źródełko dla św. Floriana.
Szanowni Państwo, drodzy Lubawianie, Dolnoślązacy oraz wszyscy miłośnicy zabytków.
W imieniu Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Granica” z siedzibą w Lubawce zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe na odnowienie dolnej części figury św. Floriana w Lubawce, czyli źródełka, w której św. Florian gromadzi wodę.

U podnóża Świętej Góry w Lubawce nieopodal Kalwarii znajduje się dobrze znana wszystkim mieszkańcom Lubawki, powstała w 1878 r., rzeźba św. Floriana wraz z zabytkowym zbiornikiem na wodę źródlaną.
Niestety, stan rzeźby jest aktualnie tak zły, że zamiast być wizytówka tego pięknego miejsca i budzić zasłużony podziw – straszy. Rzeźba wraz ze zbiornikiem na wodę znajduje się w Rejestrze Zabytków pod numerem 563/1/JG/R z dnia 21.02.1983 r.
Od wielu lat słyszeliśmy od różnych osób i instytucji deklaracje zmiany tego stanu rzeczy, jednak nikt skutecznie nie zajął się tematem i dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby odnowić ten zabytek.

Zrobiliśmy już duży krok w tym kierunku – nasza organizacja pozyskała grant w kwocie 47.000 zł. z LGD Kwiat Lnu na wykonanie prac konserwatorskich samej rzeźby, które zaczną się niebawem. Wysokość uzyskanej dotacji nie pozwoli jednak na odnowienie dolnej części rzeźby, czyli zbiornika, z którego wypływa źródełko. Szacowany koszt prac konserwatorskich odnowienia samego zbiornika to ok. 25.000 zł. Prace konserwatorskie rzeźby i zbiornika zostaną wykonane przez uprawnionego fachowca – Konserwatora dzieł sztuki, zgodnie z zatwierdzonym programem przez Urząd Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze (wydana decyzja Nr 178/2021).

W związku z tym, aby wykonać pełną konserwację zbiornika – źródełka konieczne jest pozyskanie brakujących środków. W tym celu zorganizowaliśmy zrzutkę i prosimy o Państwa wsparcie. Zobowiązujemy się, że pozyskane środki zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odnowienia zbiornika – źródełka tak, aby św. Florian, jako patron strażaków, miał skąd czerpać wodę.
Mamy nadzieję, że uda się z Państwa pomocą we wrześniu 2021 r. odsłonić cały odrestaurowany zabytek. Liczymy na Państwa wsparcie! Razem możemy więcej! Cenna jest każda wpłacona złotówka, przybliżająca nas do sukcesu.

Wpłaty można dokonać:
1. Na konto: Stowarzyszenie „Granica” Lubawka 60 8395 0001 0013 4024 2006 0001
BS Lubawka z dopiskiem „Florian źródełko”
2. Zrzutka dostępna jest pod adresem: https://zrzutka.pl/vk964e

 (tytuł „Źródełko dla Floriana)

Bożena Pełdiak – prezes Stowarzyszenia „Granica”