+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

BEZPIECZNIE I ZIELONO

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich

Tytuł Projektu:

BEZPIECZNIE I ZIELONO

Realizator:

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich

Miejsce realizacji projektu:

Krzeszów

Koordynatorzy projektu:

Halina Tykierko, Teresa Kuncewicz

Dotacja z Działaj Lokalnie:

4 500,00 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

413,67 zł., 1 620,00 zł.

Całkowita wartość projektu:

6 533,67 zł.

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym założeniem projektu było przyswojenie elementarnej wiedzy z udzielania przedmedycznej pierwszej pomocy, pokonania strachu i wiary we własne możliwości udzielenia pomocy w krytycznych sytuacjach.

Zorganizowano 4 planowane warsztaty które odbyły się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie oraz  w Domu Kultury w Pisarzowicach.

Zakres tematyczny warsztatów: 

– restytucja krążeniowo-oddechowa u dziecka (obsługa AFD) oraz pomoc kilku poszkodowanym

– złamania kończyn otwarte I zamknięte, krwotoki, padaczka

– oparzenia, zatrucia  ,podsumowanie, powtórka, zaświadczenia

– reanimacja poszkodowanego ,instruktorzy  z młodzieżówki OSP

Projekt pozwolił również na kontynuację rozpoczętych w 2018r. prac nad przekształceniem bagnistego nieużytku w Park Natury i Kultury z elementami fauny i flory naszych okolic.

Zakupione zostały ozdobne krzewy, drzewka, bluszcze, kwiaty (łączne 46 szt. oraz 12 op. cebulek wiosennych). Wykonano i zainstalowano ścieżkę zmysłów (dotyku, węchu i dźwięku) dla najmłodszych Krzeszowiaków i wszystkich zainteresowanych turystów.  Ponadto zrobiono i usytuowano również słusznych rozmiarów domek dla owadów