+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Projekt: „Tablice z mapami atrakcji LGD Kwiat Lnu z przeniesieniem treści do mediów internetowych”

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” podpisało w dniu 22 sierpnia 2023r.

umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Celem operacji pt. „Tablice z mapami atrakcji LGD Kwiat Lnu z przeniesieniem treści do mediów internetowych” są „Działania promujące obszar turystyczny Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu łączące tradycyjne tablice informacyjne z treściami zapisanymi w postaci kodu QR i możliwością nawigacji”.