+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Przyroda wartością najmłodszych mieszkańców Niedamirowa

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Tytuł Projektu:

Przyroda wartością najmłodszych mieszkańców Niedamirowa

Realizator:

Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów

Miejsce realizacji projektu:

Niedamirów

Koordynatorzy projektu:

Elżbieta Wysowska, Zdzisław Otręba, Monika Otreba

Dotacja z Działaj Lokalnie:

3 600,00 zł.

Wkład realizatora: niefinansowy i finansowy (nieobowiązkowy) :

1 200,00 zł., 185,15 zł.

Całkowita wartość projektu:

4 985,15 zł.

Opis zrealizowanego projektu:

Głównym celem projektu “Przyroda wartością najmłodszych mieszkańców Niedamirowa” był rozwój świadomości dzieci w zakresie wartości środowiska przyrodniczego i konieczności podejmowania wspólnych działań na rzecz jego ochrony. Stowarzyszenie Niedamirów Wioska Cudów zaangażowało uczestników projektu w nasadzenia drzewek i krzewów, przyczyniając się do rozwoju istniejącego „Ogrodu Pamięci”, zbudowania specjalnych domków dla owadów oraz udziału w cyklu warsztatów „Dlaczego przyroda jest taka cenna”, do realizacji których zakupiono i zamontowano małą infrastrukturę.