+48 75 610 66 35 stowarzyszenie_granica@wp.pl ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Projekt: „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Kwiat Lnu poprzez wydanie publikacji promujących region”

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” podpisało w dniu 1 marca 2024r.

umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Celem operacji pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Kwiat Lnu poprzez wydanie publikacji promujących region” są „Działania promujące obszar turystyczny Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu poprzez wydanie map i przewodnika turystycznego”.